Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bromma församlings miljöarbete

Vår vision: "Bromma församling skall ta ett aktivt ansvar för Guds skapelse i både beslut och handling".

2010 bestämde sig Bromma församling att ta ett synligt ansvar för skapelsen, med ett tydligt miljöledningssystem som hjälper oss att lyfta frågorna och skapa förändringar på ett strukturerat sätt. Vi följer ett s.k. diplomeringssystem som Svenska kyrkan har arbetat fram och som ställer krav på ett pågående, uthålligt och allt bättre miljöarbete. Det går att diplomera sig i tre olika steg och med ökande krav. Hösten 2012 blev Bromma församling miljödiplomerade enligt steg 1. Den12:e juni 2015 blev Bromma församling som tredje församling i Stockholms stift miljödiplomerade för fas två. Den 25:e oktober samma år delades diplom högtidligt ut till församingen av Stockholms stifts båda miljösamordnare. Detta skedde i samband med en familjegudstjänst i Ängbykyrkan.

Exempel på vad församlingen gör och har gjort

 • 2010 skapades en miljögrupp som ansvarar för att utveckla arbetet.
 • Personalen och kyrkorådet har genomgått en grundläggande miljöutbildning och fortbildas kontinuerligt.
 • Bergvärme har installerats i Bromma kyrka.
 • För att förebygga ”slit och släng” försöker församlingen återanvända och återvinna så mycket som möjligt.
 • Vi strävar efter att prata om miljö- och hållbarhetsfrågor med flera av våra grupper och har redan haft det som tema för konfirmander, barnkörer, vid olika gudstjänster m.m.
 • Församlingen köper i stor utsträckning KRAV- och rättvisemärkta varor.
 • Församlingen ordnar regelbundet föredrag för allmänheten av kunniga föredragshållare.
 • Församlingen ställer miljökrav vid upphandlingar av t.ex. resor, konferensanläggningsbesök och varuinköp.
 • Från och med sommaren 2015 så köper församlingen 100% miljöel.
 • Församlingen ordnar regelbundet miljöföredrag för allmänheten av kunniga föredragshållare.
 • Under andra diplomeringssteget har församlingen uppfyllt 54! nya miljömål.  

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans miljödiplomering.