Bromma församlings hållbarhetsarbete

Bromma församling skall ta ett aktivt ansvar för Guds skapelse i både beslut och handling.

Församlingen har tidigare uppnått fas två i Svenska kyrkans diplomeringssystem

Bromma församling följer ett diplomeringssystem som Svenska kyrkan har arbetat fram och som ställer krav på ett pågående, uthålligt och allt bättre miljöarbete. Det går att diplomera sig i tre olika steg och med ökande krav.

Hösten 2012 blev Bromma församling miljödiplomerade för att ha uppnått fas ett. I början av sommaren 2015 blev Bromma församling som tredje församling i Stockholms stift miljödiplomerade för att ha uppnått fas två. Just nu pågår arbete inför en ny diplomering.

Exempel på vad församlingen gör och har gjort för miljön

  • 2010 skapades en miljögrupp som ansvarar för att utveckla arbetet.
  • Personalen och kyrkorådet har genomgått en grundläggande miljöutbildning och fortbildas kontinuerligt.
  • Bergvärme har installerats i Bromma kyrka.
  • För att förebygga ”slit och släng” försöker församlingen återanvända och återvinna så mycket som möjligt.
  • Församlingen strävar efter att prata om miljö- och hållbarhetsfrågor i verksamheterna och har redan haft det som tema för bland annat konfirmander, barnkörer och vid olika gudstjänster.
  • Församlingen köper i stor utsträckning KRAV- och rättvisemärkta varor.
  • Församlingen ordnar regelbundet föredrag för allmänheten av kunniga föredragshållare.
  • Församlingen ställer miljökrav vid upphandlingar av till exempel resor, konferensanläggningsbesök och varuinköp.
  • Från och med sommaren 2015 köper församlingen 100% miljöel.
  • Alla anställda i församlingen ska genomgå Svenska kyrkans webbaserade miljöutbildning. 

Klimatkompensation av resor

Bromma församling klimatkompenserar för alla flygresor som görs i församlingens regi. Vi överväger dock alltid alternativa transportmedel istället för flyg för att minska församlingens miljöpåverkan.

Församlingen betalade 16 763 kr i klimatkompensation för 2019 års flygresor och valde ett projekt i samarbete med Zero Mission (som Svenska kyrkan tecknat avtal med). Kompensa­tionen sker i Raichur i Indien, där man distribuerar den effektiva spisen Chulika till tusentals hushåll. Klimatnyttan uppstår då spisarna minskar efterfrågan på ved och på så sätt avskogning. Dessutom förbättras inomhusmiljön.  

Miljösamordnare

Har du frågor om Bromma församlings miljöarbete kan du kontakta församlingens miljsamordnare:

Hanna Fjällman

Bromma församling

Kommunikatör, Miljösamordnare