Brobyggarna/POSK

Bromma Församlings Vänner – Brobyggarna (Bb) är en lokal partipolitiskt obunden ideell förening i Bromma församling. Föreningen är sedan några år en del den rikstäckande organisationen POSK; Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan.

Innehållet på denna sida äger nomineringsgruppen själv.

POSK finns också på stifts-och riksnivå i hela Sverige och är alternativet för dem som vill rösta på personer med engagemang i Bromma församling men som inte vill blanda ihop partipolitik med Svenska kyrkans verksamhet.
Mer information om POSK finns på www.posk.se

Vill du vara med och påverka Bromma församlings framtid?

I kyrkovalen ställer vi upp under nomineringsbeteckningen POSK.

Vi vill att Bromma församling ska ha ett tydligt kristet budskap och vara öppen och välkomnande i alla sina verksamheter: Gudstjänster, undervisning (bibelstudier) barn och ungdomsarbete (dop och konfirmation), körer och musik (för vuxna, ungdomar och barn) samt diakoni.

Församlingen har två prioriterade mål för de närmaste åren; Konfirmand- och ungdomsarbete, samt kommunikation. Dessa mål ställer vi oss helhjärtat bakom.

Mer information om POSK i Bromma hittar du på våra hemsidor:

- www.svenskakyrkan.se/bromma/posk  
- Vår hemsida på POSK-portalen www.posk.se/bromma/ 
- Vår sida på facebook: Brobyggarna – POSK i Bromma

Brobyggarna/POSK vill stödja en aktiv församling och då måste även några vilja – och våga – ta ansvar! Vi värnar det lokala och ideella engagemanget. Under denna mandatperiod har vi följande förtroendeposter: ordförande i Kyrkofullmäktige (Micael Stehr) ordförande i Kyrkorådet (Ingrid Arvidson) samt ledamöter i Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.

Känner du att du vill vara med? Eller har du andra frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss i föreningens styrelse:

Gruppordförande Ingrid Arvidson
E-post: ingridarvidson2315@gmail.com

Kassör Maud Tillbom
E-post: muddan2@gmail.com

Annika Bergenheim
Solweig Myrén
Kerstin Tillman
Patrik Hult
Olof Ahlund