Brobyggarna, numera en del av POSK

Bromma Församlings Vänner – Brobyggarna (Bb) är en lokal partipolitiskt obunden ideell förening inom Bromma församling och har, sedan Svenska kyrkan och staten gick skilda vägar vid sekelskiftet, ställt upp i samtliga kyrkoval i Bromma församling.

Innehållet på denna sida äger nomineringsgruppen själv. För frågor gällande innehållet, var god kontakta nomineringsgruppen, se nedan.

Vid ett extra årsmöte den 11 oktober 2020 beslöts att föreningen skall anslutas till den rikstäckande organisationen POSK; Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan.

Beslutet innebär att föreningen Brobyggarna finns kvar som organisation men kommer att ställa upp i nästa kyrkoval under nomineringsbeteckningen POSK.

Mer information om POSK finns på www.posk.se

Vill du engagera dig och vara med?

 

Brobyggarna vill ha en aktiv församling och då måste även några vilja – och våga – ta ansvar! Vi värnar det lokala och ideella engagemanget.

Utöver att bedriva en bra styrning av församlingen, vill vi bli fler medlemmar i föreningen och till den kommande vallistan. Nästa val inom Svenska kyrkan sker i september 2021 för mandatperioden åren 2022-2025.

Föreningens senaste verksamhetsberättelse (för år 2020) återfinns här.

Känner du att du vill vara med? Eller har du andra frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta någon av oss i föreningens styrelse:

Gruppordföranden Micael Stehr
E-post: stehr@kth.se

Ragnhild Bengtsson
E-post: ragnhild08875955@gmail.com

Annika Bergenheim
E-post: annika.bergenheim@gmail.com

Gunilla Efraimsson
E-post: gunilla.efraimsson@gmail.com

Solweig Myrén
E-post: solweig.m@hotmail.com

Anders Wengelin
E-post: anders.wengelin.aw@gmail.com

Erik Öman
E-post: e.2511.n.o@gmail.com