Foto: Ikon

Bli medlem

Varmt välkommen som medlem i Bromma församling! Att vara med i ett kyrkligt sammanhang betyder något för dig och Gud, men även för din församling.

Som medlem i Svenska kyrkan får du vara med i en idéburen organisation som, mer än något annat, grundlagt de värderingar som vi idag ser som självklara i vårt land. Svenska kyrkan vill förmedla en känsla av öppenhet, närvaro och hopp. Genom att bli medlem är du med och stöttar utsatta människor, du ser till att vi kan fira livets stora och små stunder och skapar mötesplatser för alla åldrar.

Bli medlem

Huvudvägen in i kyrkan är dopet. Den som en gång blivit döpt behöver aldrig döpas på nytt. 

För att bli medlem i Svenska kyrkan kan du ladda ner en medlemsansökan här:

Du kan också besöka vår församlingsexpedition i Famnen, Stopvägen 120, för att få hjälp med din ansökan.

Skicka din ifyllda ansökan till:

Bromma församling
Box 45
161 26 Bromma

Glöm inte att skriva under.