Begravningsverksamheten är obligatorisk

Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift. Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser.

Begravningsavgiften går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit. För oss i Bromma är det Stockholms stad som är huvudman för begravningsverksamheten. Du kan läsa mer på Stockholms stads hemsida.