Foto: Johanna Norin.

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. När vi förlorat någon som betytt mycket för oss väcker det många tankar och frågor kring livet, döden och om det finns en högre mening.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Samtal inför begravningsgudstjänsten

Som anhörig till den som ska begravas blir du kontaktad av en präst och ni träffas för begravningssamtal. Begravningsgudstjänsten följer alltid en bestämd ordning fastställd i Den svenska kyrkohandboken. I samråd med präst och organist bestäms de moment som är valfria. Där finns möjlighet att rådgöra om musikval. 

Minnesstund

Samlas efter begravningsgudstjänsten i lugn och rofylld miljö för att hedra och minnas den bortgångne. Intill Bromma kyrka ligger Sockenstugan där begravningskaffe kan bokas. Läs mer här.

Tacksägelse

Alla avlidna som var kyrkotillhöriga i Bromma församling nämns i tacksägelse i församlingens gudstjänster. Till denna tacksägelse kommer särskild inbjudan.

Gravplats

Bromma kyrkogård ägs och förvaltas av Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Vad gäller praktiska frågor kring gravplats eller minneslund bör du kontakta Stockholms kyrkogårdsförvaltning

Kontakt och bokning

Tid för begravningsgudstjänst, och eventuell hyra av församlingslokal för minnesstund efter begravningen, bokas på församlingsexpeditionen antingen av de anhöriga eller av en begravningsentreprenör. Bromma församling erbjuder begravningsgudstjänster onsdagar, torsdagar och fredagar.

 

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen

Bromma församling

Expedition

Bårtäcke

Församlingen har ett vackert bårtäcke som den som önskar kan låna. När bårtäcket används har man inga blomdekorationer på själva kistan utan dessa placerar man på golvet intill kistan. Se bilder nedanför.

Stöd i sorg

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. Här kan du läsa mer om hur du kan få stöd i din sorg.