Foto: Bromma församling

Barnkörer

I kyrkans körsång får barnen ta plats. Här får barnen sjunga ut, sträcka på sig och ta i från tårna. Bromma församling har tre barnkörer för olika åldersgrupper.

Att sjunga i kör är bra för hela kroppen – forskning visar att vi blir lugnare och gladare av sång. I barnkörerna dansar och busar vi tillsammans och barnen får färdas med musikens melodier. 

I körsången får ditt barn lära känna flera sångglada barn i Bromma. De får skapa något tillsammans, alla med sin unika röst och personlighet. Tillsammans får barnen uttrycka olika känslor.

Kyrkan är en fantastisk plats för sång. Några gånger per termin deltar barnkörerna i församlingens familjegudstjänst där de ger gudstjänsterna liv, rörelse och känslor.

Bromma församlings barnkörer