Foto: Bromma församling

Ängbykyrkan

Kyrkbacken 9

Ängbykyrkan är församlingens barn-, ungdoms- och familjekyrka. Här firar vi gudstjänst varje söndag och har verksamhet för både barn, föräldrar och ungdomar på veckodagarna. Några gånger per termin bjuder vi in till konserter i Ängbykyrkan.

Ängbykyrkan

Adress: Kyrkbacken 9, Bromma.

Max antal personer i kyrkan: 360 (inklusive personal).

Hitta hit med kollektivtrafik: Med kollektivtrafik tar du dig lättast till Ängbykyrkan med tunnelbanans gröna linje och kliver av på tunnelbanestation Islandstorget. 

Hitta hit med bil: Från rondellen vid Brommaplan sväger du in på Bergslagsvägen, sen tar du vänster in på Blackebergsvägen, höger in på Hollbergsgatan, höger in på Drachmannsgatan och höger in på Kyrkbacken.

Parkering: Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser utanför Ängbykyrkan.

Kalender Ängbykyrkan

Ängbykyrkans arkitektur

Ängbykyrkan är uppförd av tegel, som har putsats tunt i en vitgrå färg. Det branta taket är belagt med grå norsk skiffer och har ett järnkors vid de båda gavlarna. Kyrkan är traditionellt orienterad i öst-västlig riktning och till sin form en salkyrka, det vill säga enskeppig, utan markerat kor. De kopparklädda kyrkportarna pryds av två skulpterade kopparhandtag i form av fiskar. De är gjorda av C-O Avén. Kyrkan invigdes den 4 oktober 1959 och arkitekt var Björn Hedvall.

Strax norr om kyrkan finns en fristående klockstapel i en öppen betongkonstruktion, där två kyrkklockor är upphängda. Klockstapeln kröns av en kyrktupp i järn.

Kyrkorummets långväggar är välvda och möts i taket. Det ger gavlarna en mjuk, spetsig form. Även interiörens väggar har en vitgrå puts. Det smala, sju meter höga korfönstret, i ett abstrakt mönster, är komponerat av Randi Fisher. Glaset är i olika blå nyanser med lysande röda partier, som symboliserar Kristi sår. Södra långväggen har nio fönster med specialtillverkat glas. Som är blyinfattat i ett asymmetriskt mönster. Fönstren är formgivna av Randi Fisher och Ralph Bergholtz. Ljuskronorna i taket är unikt designade för Ängbykyrkan av Mogens Voltelen, lärare i belysningsdesign vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn, som även har ljussättningen på Louisiana och i Finn Juhl-salen i FN-huset i New
York på meritlistan.

Altaret är av röd granit och har inhuggna konsektrationskors på skivan. Altarkrucifixet, de sex altarljusstakarna samt nattvardssilvret har utförts av konstnären och silversmeden Bertil Berggren Askenström. I altarkrucifixet är Kristus framställd som den triumferade konungen. Själva korset har en guldmosaik inom en silverram. De spetsiga ändarna är i sirligt, genombrutet silver och föreställer de fyra evanglistsymbolerna.

Dopfunten har en fyrkantig, uppåt avsmalnande fot, och en vid skålformad cuppa, som är gjord av gulgrå granit. Predikstolen i furu är tresidig och står på en låg sockel av kalksten. Ljudtaket är platt och sexkantigt och har en meterhög ståndare överst.

1999 gjordes en totalrenovering av Ängbykyrkan. När innerväggarna putsades om lämnades en liten fyrkantig ruta kvar av den gamla väggnyansen, vilken nu syns i taket till höger ovanför orgelläktaren. Det byggdes också en inglasad gång mellan kyrkorummet, nedanför predikstolen, och församlingshusdelen. Ängbykyrkan återinvigdes den 3 oktober 1999 av biskop Caroline Krook.

Under åren 2002 till 2005 arbetade arkitekt Magnus Silfverhielm med att anpassa kyrkorummet till både den stora och den lilla gruppen. Bland annat har bänkinredningen omformats genom att man har lyft bort två bänkrader vid kortrappan och kvarvarande bänkar har kortats. Ett nytt fristående nattvardsbord, ambo, sedilia och dopbord samt en ny specialritad stol togs fram. Ett femte konsekrationskors ristades även in i huvudaltaret. Kyrkan återinvigdes av biskop Caroline Krook den 2 oktober 2005.