Foto: Frida Lenholm

Ängbygudstjänst

I Ängbykyrkan ryms du med all din längtan, tvivel, hopp och dina frågor. Vi firar Ängbygudstjänst kl. 11.00 varje söndag med start den 5 september.

I Ängbykyrkans söndagsgudstjänster ryms du med all din längtan, tvivel, hopp och dina frågor. Vi möts i alla åldrar och på de platser i livet där vi befinner oss. Gudstjänsten är lite kortare och lite enklare, den är lätt att följa med i och alltid fylld av musik. 

Tid: söndagar kl. 11.00. Start den 5 september.
Plats: Ängbykyrkan, Kyrkbacken 9.

Kontakt

Kaisa Celsing

Kaisa Celsing

Bromma församling

Präst

Anton Krantz

Anton Krantz

Bromma församling

Komminister, Präst