Begravningsombud

Där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen/pastoratet tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (Begravningslagen Kap.10). Länsstyrelsen i Stockholm har utsett Ida Dahlgren till begravningsombud i Bro församling. Kontaktuppgifter: ida.dahlgren@gmail.com, 073-370 39 18