Bli volontär i Huddle in Broby

Känner du för att satsa ett par år av ditt liv på att arbeta med ungdomar, med en kristen kommunitet av lärjungar som stöttar, uppmuntrar och utmanar?

Vi söker unga vuxna från hela Sverige och internationellt som, med Jesus som förebild, vill arbeta med ungdomar i Broby med omnejd. Vi behöver dig som är mellan 19 och 30 år, intresserad av ledarskap och att ta hand om andra människor. Eftersom vi lever så tätt inpå varandra behöver du massor med social kompetens och tålamod. 

Som ideell arbetare i Huddle in Broby är du ungdomsledare och förebild för Göingebygdens ungdomar i Svenska kyrkans ungdomsgrupper. Du har också möjlighet att arbeta med yngre barn eller äldre. Vi planerar arbetet tillsammans med dig och anpassar ditt schema efter dina intressen och dina gåvor.

Ett viktigt mål med projektet Huddle in Broby är att träna ungdomar att bli goda förebilder och ledare. Därför har vi en gång i veckan undervisning med olika teman som kommuniteten är intresserade av och vill lära sig mer om. På huddelmöten tas problem eller glädjeämnen upp som stötts på under veckan i det dagliga arbetet eller som har med livet i kommuniteten att göra. 

volentärer
Glada volentärer 15/16 Foto: petra brodén

Engagemanget i Huddle in Broby är ideellt och som volontär finansierar du ditt uppehälle genom deltidsarbete eller studier. Ett sätt att få möjlighet att engagera dig i Huddle in Broby är att parallellt med ditt ideella engagemang gå någon av de utbildningar som vi har kontakt med.

Bibellinje - församlingsliv och mission, Glimåkra folkhögskola
En 1-årig utbildning för dig som fördjupa din kristna tro. Kursen börjar med sex veckors Bibelskola vid Glimåkra folkhögskola. I början av oktober flyttar du in i Prästgården i Broby och vår gemenskap. Den praktiska träningen består i att leva i kommunitet och ta ledaransvar i någon av våra samarbetsförsamlingars verksamhet. Två dagar i veckan är det bibelskola med undervisning. Övrig tid används till självstudier och praktik.

Under årets sista 3-4 veckor kommer du tillbaka till skolan för bearbetning av erfarenheter och reflektion. Utbildningen ger rätt till studiemedel.

Läs mer om Bibellinjen på http://glimnet.se/pages/pages.php?id=16

Skicka ett e-mail till Sarina.tobin@svenskakyrkan.se och berätta vem du är och varför du vill vara en del av Huddle in Broby. Du behöver också två referenspersoner.