Välkommen till Huddle in Broby

Huddle in Broby är en mötesplats i Broby prästgård för dig som är ung och vill ha någonstans att hänga på kvällarna. Här finns unga vuxna som vill lyssna på dig.

Alla kvällar utom måndag är det öppet hus i Prästgården. Välkommen att spela spel, titta på film eller bara hänga med kompisar. Innan du går hem kan du be tillsammans med oss.

I bönerummet i källaren kan du lägga fram dina egna böner inför Gud, på ditt eget sätt. Tänd ett ljus, besök klagomuren, lägg en bön i bönelådan eller skriv den på väggen. 

Prästgården i Broby är basen för projektet Huddle in Broby, en kommunitet i Svenska kyrkan med unga vuxna som brinner för ungdomar och deras situation. Vi vill ge unga människor i Broby och dess grannorter en tillhörighet och en gemenskap där man blir tagen på allvar och får vara sig själv. Vi vill också utmana ungdomar att fundera kring tro och livsfrågor och att uttrycka sina tankar genom att vara delaktiga i våra ungdomsgudstjänster. 

De som bor i kommuniteten arbetar idéellt som ledare i Svenska kyrkans ungdomsgrupper och konfirmandgrupper i Broby, Osby, Knislinge och Glimåkra som ligger i nordöstra Skåne. Som medlemmar i kommuniteten hjälps man åt att sköta huset, lagar mat och äter tillsammans och man deltar i regelbunden bön som är öppen för allmänheten. 

Namnet Huddle in Broby kommer från våra Huddlemöten en gång i veckan, där ungdomarna gemensamt reflekterar över sitt personliga liv och sitt arbete.