Vad är Guds rike

Jesus talar hela tiden om Guds rike. Han gör det i liknelser. Guds rike går inte att peka ut på kartan. Det är osynligt för ögat, men ibland anar man Guds rike.

I Guds rike är Jesus kung
Guds rike är syndernas förlåtelse
Guds rike är i er. När Jesus är Herre i ditt liv formas du mer och mer av hur han är.
Guds rike är församlingen. Tillsammans är vi Kristi kropp som är till för varandra. Vi är olika med olika uppgifter. Tillsammans utgör vi en enhet.
Guds rike är evigt liv
Jesus förklarar inte vad Guds rike är. Han använder liknelser för att vi ska ana det ogripbara.
Liknelsen om senapskornet och surdegen
Luk 13:31Han lät dem höra en annan liknelse: "Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. 32Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."
Guds rike börjar alltid i det lilla och oansenliga.  En konfirmand drabbades av det vid konfirmationsögonblicket. Hon sa ja till Jesus på prästens fråga. Det hade inte varit så verkligt under läsningen men just i konfirmationen slog det lilla fröet från dopet rot och började växa. Idag samlar hon ungdomar och konfirmander som ungdomsledare. Tron förs vidare till nya och fröet växer till ett träd.
Luk 13:33Han använde också en annan liknelse: "Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat."
Att vara lärjunge till Jesus är en livslång process. Jag har ständigt nya saker att lära när jag läser bibeln, ber eller lyssnar på andra kristna. En surdeg kan jäsa över alla sina bräddar, men Guds rike vill genomsyra varje del av mitt liv.
Guds rike visar sig genom tecken och under i församlingen. Särskilt sökande människor får se under. En pastor Bernt berättade förra veckan om hur han känt sig manad att besöka en kvinna som han inte kände. Någon i församlingen hade bett honom besöka kvinnan. Det dröjde flera veckor innan han tog sig tid. Han köpte några blommor och cyklade till adressen. När kvinnan öppnade säger hon förvånat: Kommer du nu? Hon hade precis bett om att just Bernt skulle komma och hälsa på som ett tecken på att Gud finns. Hon fick sitt tecken.
Luk13:34Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem, 35för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Jag skall låta min mun tala i liknelser, jag skall ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse.
Genom att tala i liknelser uppfyller Jesus profetian. Genom liknelser öppnar Jesus upp för att vi skall förstå hemligheten med Guds rike. Vi kanske tycker att han borde tala mer i klartext, mer rakt på. Men det är lika svårt att förklara Guds rike, som att förklara kärlek och förälskelse. När någon försöker förklarar förälskelse kanske hon säger. - Det är som fjärilar i magen. Egentligen säger det ingenting. Men det är en liknelse och den som upplevt förälskelse vet precis vad det är frågan om.
Jesus använder liknelser om Guds rike för att du skall känna igen dig. Guds rike är som ett senapskorn som växer till. Erfarenheten av Jesus är Herre börjar i små saker och den ena erfarenheten läggs till den andra. Tron växer och bär genom lätta och svåra dagar i livet. Har jag upplevt Guds rike, tilltal, under och tecken kan jag också vara trygg inför döden och evigheten. För några år sedan talade jag om väckelsen på 30-talet som gick fram över norra Skåne. Då var det en gammal kvinna som räckte upp handen och sa: - Då var jag med. Vi pratade efteråt. Hon berättade att hon var 18 år när hon mötte Jesus. - Sen har du inte lämnat honom ,sa jag. - Det är han som inte har lämnat mig, sa hon. Om du upplevt att Jesus är med dig är det lättare att lita på honom både i svårigheter i livet och inför döden.
I Guds rike är Jesus kung
Guds rike är syndernas förlåtelse
Guds rike är i er. När Jesus är Herre i ditt liv formas du mer och mer av hur han är.
Guds rike är församlingen. Tillsammans är vi Kristi kropp som är till för varandra. Vi är olika med olika uppgifter. Tillsammans utgör vi en enhet.
Guds rike är evigt liv
Bön Herre vi ber för alla som längtar efter att få se mer av ditt rike.