Närbild på en gammal guldig nyckel.
Foto: Kristina Johansson /Ikon

Uthyrning av församlingshem

Det finns alltid möjlighet att hyra församlingshemmen i Broby och Emmislöv för samlingar i anslutning till dop, bröllop eller begravning. Under vissa förutsättningar är det också möjligt att hyra för andra sammankomster. 

Församlinghemmen är för allas trygghet alkoholfria miljöer.

Aktuell prislista:

(församlingsmedlemmar betalar halva priset i samband med dop/bröllop/begravning)


Broby församlingshem: 

  • Stora salen: (110 -130 personer beroende på dukning) 1000:-
  • Lilla salen: (50 personer) 700:-
  • Kök: 500:-
  • Barnlokalerna: 500:-
  • Barnlokalernas kök: 500:-

Emmislövs församlingshem:

  • Stora salen: (50-80 pesoner) 800:-
  • Lilla salen 400:-
  • Kök 500:-
  • Hela huset: 1000:-

Hyra av projektor, duk, whiteboard 300:-

Ommöblering i salar av vaktmästare 800:-

Utebliven städning: 1000:-

 

Kontakta expeditionen för frågor och bokning: 044-45670