Några ungdomar är ute och promenerar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ungdomsverksamhet

Konfirmation

Ungdomarna konfirmeras det år de fyller 15. Inbjudan skickas ut under hösten till berörda ungdomar.