Några ungdomar är ute och promenerar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ungdomsverksamhet

För dig som är 14 år och uppåt finns olika mötesplatser i vår församling. Välkommen att vara med!

Xalt

Xalt är en ungdomsgrupp för dig som är 14 år och uppåt

Kommuniteten Facklan - öppet för ungdomar

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” -Jesus

Konfirmation

Ungdomarna konfirmeras det år de fyller 15. Inbjudan skickas ut under hösten till berörda ungdomar.