Ungdomsgudstjänter

Prästgårdsungdomarna medverkar ofta i våra högmässor och gudstjänster i Broby.

Lovsångsteamet

Xalt har tillsammans skapat ett lovsångsteam som medverkar i gudtjänsten visa söndagar. De kommer till att medverka i Broby kyrka:

7 jan
4 feb
25feb
18 mars

Välkommna att lyssna!

I Broby-Emmislövs församling vill vi ta vara på allas gåvor som finns i vår församling. Därför är det roligt att det vid flera tillfällen finns utrymme för ungdomarna i kommuniteten och ungdomarna från området att deltaga och bidra till gudstjänstfirandet och på så sätt sin prägel på våra gudstjänster och mässor.
Förutom söndagsfirandet så deltar ungdomarna från kommuniteten även i de dagliga morgonbönerna i kyrkan som är öppen för allmänheten.
I prästgården har de gemensamma andakter, de ber och sjunger lovsång tillsammans och de har även ett alldeles nytt bönerum som ungdomarna tillsammans fixat. Där kan man tända ljus, sunga lovsång eller bara få komma i stillhet.