Projektbeskrivning

Projektet Huddle in Broby drivs av en grupp unga vuxna som lever tillsammans i en kristen kommunitet i Svenska kyrkan. Deras gemensamma intresse är att de brinner för ungdomar och deras situation.

Visionen för Huddle in Broby består av fyra delar:

1. Vi vill skapa en internationell ungdomskommunitet, där ungdomar delar livet som kristna, lär sig att leva i kärlek till varandra och se våra olikheter som en tillgång. Kommuniteten ska vara en mötesplats för unga människor i Broby, Osby, Knislinge och Glimåkra, som ligger i nordöstra Skåne.

2. Vi vill bygga relationer till ungdomar i vårt område genom att arbeta ideellt som kamratstödjare på högstadieskolor och som ledare i Svenska kyrkans ungdomsgrupper och konfirmandgrupper.

3. Genom att jobba med relationerna i kommuniteten, lösa konflikter och bygga upp gemenskapen vill vi träna ledarskap och tillsammans försöka vara Jesu lärjungar och efterföljare. Våra främsta inspirationskällor, förutom Jesus, är Lifeshapes, ett lärjungaträningskoncept, bönerörelsen 24-7, och Glimåkra folkhögskola. (Läs mer på www.lifeshapes.com/shapes.cfm, www.24-7prayer.com,  och www.glimnet.se

4. Tillsammans med ungdomar i vårt område vill vi förnya gudstjänstlivet i Svenska kyrkan genom att utveckla ungdomsgudstjänster där ungdomars musik och kultur kommer till uttryck.

Huddle in Broby är ett samarbetsprojekt mellan Svenska kyrkans församlingar i Broby, Knislinge, Glimåkra och Osby. Namnet kommer från våra Huddlemöten en gång i veckan, där vi gemensamt reflekterar över våra personliga liv och vårt arbete med ungdomar. Huddle är engelska och betyder ungefär ”stå tätt ihop”

Hela projektbeskrivningen hittar du här.

PG 2017