Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Passions- och påskandakter

26/3, 2/4, 16/4 och 23/4

Andakterna är öppna för alla, i olika hem hos församlingsmedlemmar. Andakterna börjar kl 18, efter andakten bjuds det på fika.