Dopaltaret i Broby

Foto: Dan Sarkar

Dopet är den livsavgörande vägen in i den kristna gemenskapen. Dopskåpet i Broby kyrkan är skapat av Michal Hudak tillsammans med Alltmöjligtverkstaden. Skåpet är ett gotiskt fönster emot det nya livet. På luckorna står det Alpha och Omega, första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet, början och slutet. Mellan bokstäverna finns ett timglas som påminner om tidens flykt. Ju äldre man blir ju fortare går tiden. Dopet är den evige Gudens nedslag i tiden, där tid och evighet möts och den som döps kopplas in på himmelens kraftledning. 

När luckorna öppnas är Noas ark till vänster, som är en av gamla testamentets förebilder till dopet. Gud räddade Noa och hans familj från den kaosartade översvämningen. Genom arken räddades Noa till livet. Genom dopets vatten räddas vi till det eviga livet. På högra dörren är en bild av den himmelska tronen där Gud Fader sitter tillsammans med Sonen och Anden. Från tronen flyter livets vatten, som strömmar fram och ger liv, i överflöd. På båda sidor om floden står träd som bär frukt tolv gånger om året och är en bild av den ofantliga rikedomen i himlen som väntar på alla döpta som tror på räddningen genom Jesus Kristus, hans död och uppståndelse.
I Mitten är en rund tavla på livets källa med friskt klart vatten. ”I dopets källa låter han det vatten strömma fram som ger välden liv”. Fisken är en symbol för kristna. Kommer från det grekiska ordet Icthys, som är: I står för Jesus, C Christus, thy för Guds son, S Frälsare. (översatt till svenska). Fisken trivs i vatten. Den kristne som håller sig till dopets källa, trivs som fisken i vattnet.
För att förstå vad dopet har att ge behöver man läsa på. Under tavlan finns fyra små bilder av de fyra evangelisterna. Matteus symbol är människan, Markus är lejonet, Lukas är oxen och Johannes är Örnen.
Genom dopet blev du med i Guds rike och genom bibelordet får du reda på vilken stor hemlighet som ligger i att vara döpt och simma i livets källa. Liv i överflöd.


Om du ännu inte är döpt behöver du döpas. Prata med oss präster.