Men då kom nåden springande

Dan Sarkar har skrivit en bok. Den presenterades på släppefest lördagen 25/10 i Broby församlingshem. Spännande läsning. Så småningom kommer en recention. Boken kan köpas på pastorsexp för 170 kr. Specialpris under oktober 150 kr