Ledarskapsträning

Ett viktigt mål med Huddle in Broby är att träna ungdomar att bli goda förebilder och ledare.

På huddlemöten som hålls i prästgården en gång i veckan, har ungdomsledarna i kommuniteten undervisning i olika teman. Det kan handla om Jesus liv och hans släktband, omnämnelserna om Jona, samlevnad, ledarskap, diakoni och andra ämnen som är intressant att lära sig mer av.
Vi pratar vi också igenom problem eller glädjeämnen som vi stött på under veckan i vårt arbete eller som har med livet i kommuniteten att göra.

Vi har också kontakt med

Bibellinje - församlingsliv och mission, Glimåkra folkhögskola
En 1-årig utbildning för dig som fördjupa din kristna tro. Kursen börjar med sex veckors Bibelskola vid Glimåkra folkhögskola. I början av oktober flyttar du in i Prästgården i Broby och vår gemenskap. Den praktiska träningen består i att leva i kommunitet och ta ledaransvar i någon av våra samarbetsförsamlingars verksamhet. Två dagar i veckan är det bibelskola med undervisning. Övrig tid används till självstudier och praktik.

Under årets sista 3-4 veckor kommer du tillbaka till skolan för bearbetning av erfarenheter och reflektion. Utbildningen ger rätt till studiemedel.
Läs mer om Bibellinjen på www.glimnet.se/w24/visa.asp?SidaId=137