Kyrkans arbetsförmedling

I söndagen Septuagesimas text berättar Jesus liknelsen om vingårdsägaren som söker timanställda som kan jobba i vingården. Några började på morgonen, andra vid lunch och åter andra när dagen nästan var slut. Det blev stor irritation när alla fick samma lön. Matt 20:1-16

 Hur skall vi tolka denna liknelse? Liknelser berättar Jesus för att vi skall tänka till. Bakgrunden är att Petrus vill förhandla till sig en bättre lön i himmelriket för att han och lärjungarna följt Jesus en tid.

Jag tror att Jesus vill säga att alla behövs i Guds rike/Vingården. Det finns en uppgift för dig. Alla som vill följa Jesus behöver en uppgift, som hänger ihop med de gåvor var och en har fått.

Tillsammans

Vår församlingsinstruktion börjar med Tillsammans. Tillsammans skall vi arbeta för Guds rike. Jag är så glad över att vi är många som tillsammans hjälps åt för att bära församlingen. Ni är många frivilliga som gör ett fantastiskt jobb i hembesök, skrivande, Pilgrimsvandring, Passion för livet, AlltMöjligt, Internationella gruppen, Stickcafe, Leva vidare, Träffpunkt, Alpha och bibelgrupper, Äktenskapskurs, Gemenskapsgrupp, Måndagsgrupp, Inför söndagen, Barngrupper, Ungdomsgrupp, Huddle och Konfirmander, Gud och spagetti, Broby änglar och Datorer. I Gudstjänsten med körer, sång och musik, böner, textläsning, söndagsskola, översättning, baka och kyrkfika, mm.mm

Nu senast har många engagerat sig för asylsökande och flyktingar med personliga kontakter, grupper och klädhjälpen. Utan er alla hade vi inte haft det engagemang som vi har i Broby-Emmislöv. Anställda behövs också för att organisera och hålla igång arbetet. Jag är stolt över våra duktiga anställda. Men utan frivilliga och förtroendevalda blir det inget. Sträck på er. Om du jobbar en timme ibland eller hela dagar så är det viktigt det du gör. Tack skall du ha. Hoppas du känner glädje i din uppgift och att det ger tillbaka mer än vad det är jobbigt.

Alla människor behöver bidra till andra människors välbefinnande för att bli glada. Det händer i församlingsarbetet. Att vara till för varandra är att vara församling. Om du mot förmodan inte har tillräckligt att göra så fixar vi en uppgift i Kyrkans arbetsförmedling. Säg bara till vad du vill göra.

Lönen i himmelriket, hur blir det med den? Alla fick full dagslön. Lönen i himlen handlar inte om hur mycket eller litet du presterat. Lönen får vi för att Jesus ger oss en plats gratis. Han har betalt för den och öppnat porten till det eviga livet.