Kommuniteten Facklan

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” -Jesus

(For information in english below) 

Vill du bära facklan och lysa upp landet med bön och kärlek och ge vidare av det som Jesus gett dig?  I kommuniteten Facklan bor du med andra kristna, i åldern 18-30, kollektivt i Broby norr om Kristianstad. Tillsammans skapar ni ett öppet och varmt hem för ungdomar. Du får själv ta emot, och du tränas att vara en ledare och en förebild. Visionen handlar om gemenskap och om att sprida Jesus ljus vidare.

 

Facklan består av tre lågor:

GEMENSKAP – Du delar ditt vardagsliv i ett boende med gemensamma måltider, ni har husmöten varje vecka, och ni har särskilda kommunitetsdagar. Du är också med och skapar en trygg mötesplats med gemenskap för ungdomar som bor i bygden.  

Du blir en del av gemenskapen i Broby-Emmislövs församling. Du får lära känna församlingen, ta emot kärlek och bäras av den, men du får också låta den få bli välsignad av dig och den du är. 

BÖN – Du har tid för egna bönestunder, och för ett gemensamt andaktsliv där ni också kan bjuda in fler, du får ta del av ett levande gudstjänstliv.

LÄRJUNGASKAP – Du får växa i din tro och har möjlighet att utforska din kallelse. Du läser och studerar Bibeln med andra och du får ta emot undervisning i form av olika teman varje vecka av församlingens anställda och olika gästtalare. Du får även praktisk övning i församlingen i olika uppgifter som passar dig, till exempel som ledare i barn- och ungdomsgrupper.

Prästgården i Broby har genom åren haft många som bott tillsammans och som har haft härlig gemenskap. De har öppnat sitt hem för ungdomar och spridit Jesus ljus omkring sig. Vill du också bli en av dem?

Praktiskt 

Kommuniteten finns på orten Broby, som ligger i nordöstra Skåne, nära Kristianstad och Hässleholm. 

I kommuniteten kommer det även att ingå två volontärer från andra länder, och har därför även en internationell prägel. Det finns plats för max 8 personer i kommuniteten.

Det går att bo i kommuniteten och finansiera sitt uppehälle genom deltidsarbete eller studier. Man kan även bo i kommuniteten och vara ”teamare” i vår församling, och då går du samtidigt på Glimåkra folkhögskolas ledarutbildning (i samarbete med ELU), en kristen ledarutbildning, som är CSN-berättigad.

Vi tar inte ut någon hyra för att bo i kommuniteten i prästgården (om du är EU-volontär eller går på ledarutbildningen), och du kan få studiebidrag genom CSN för att ha en inkomst att leva på. 

Går du ledarutbildningen kommer du att ha vissa gemensamma kursveckor på Strandhem i Örkelljunga med en större klass, men övriga veckor vara i vår församling för att prova på och växa i ledarskap.

Du bor i kommuniteten under ett läsår: augusti – juni. Inflyttning sker, efter samråd, någon gång i vecka 33, och den 19 augusti startar Kommuniteten Facklan för terminen. 

 

Ansökan 

Ansök genom att skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och om varför du vill komma och vara en del av Kommuniteten Facklan. Berätta också om hur du tänker att du finansierar ditt uppehälle. 

Sänd din ansökan eller hör gärna av dig om du har några frågor till:

Mirjam Johansson, ledare för Kommuniteten Facklan  

(för kontaktuppgifter - se längst ner på sidan) 

 

In English: 

The Torch community in prästgården has open for youth:

Tuesday 15-21.00, Wednesday 15-17, Thursday 17-19.00, Friday 15-21.00 

Do you want to carry the torch and light up the country with prayer and love and give to others what Jesus has given to you? In the Torch Community you will live together with other Christians, between ages 18-30, in Broby north of Kristianstad. Together you create an open and warm home for young people. You will be trained to be a leader and a role model and be given oppotunities for personal growth. The vision is about community and spreding the light of Jesus. 

The torch consists of three flames: 

COMMUNITY - You will share your day-to-day life in a household where you eat together, have house-meeting every week, and community days. You will take part in creating a warm and safe meetingplace for youth who lives nearby, and you will be part of the fellowship in the congregation of Broby-Emmislöv. 

PRAYER - You have time for prayer on your own as well as joint prayers to which you can invite others, and you will take part in vibrant services. 

DISCIPLESHIP - You will grow in faith, and you have the possibility to explore your calling. You study the Bible with others and you will receive teaching in different subjects every week from people in the local congregation as well as guests speakers. You will also get practical training in different tasks within the congregation, for example being a leader for youth and children. 

 

Practical

The Community is in Broby, which is in the northeast of Skåne, in south of Sweden, near Kristianstad and Hälssleholm. There are room for 8 people in the community. The community also has an international profile and will consist of two volunteers through European Solidarity Corps. 

You can live in the community and finance your living expenses through work, or you can study while being part of the community. If you are from Sweden, we recommend that you are a “teamare” and that you go to the Leader education at Glimåkras folkhögskola (in coorparatuion with ELU – Evangelical Lutheran Youth). 

You will be part of the community for one year: August-June. Date of arrival will be in the middle of August but can be adapted to meet indivividual needs. 

Application

Apply by writing a personal letter in which you introduce yourself and explain why you would like to be part of The Torch Community. Also explain how you plan to support yourself during your stay. Send your application to Mirjam Johansson, leader of the Torch Community, and don´t hesitate to contact us if you have further questions.