Kaxig eller ödmjuk 11 söndagen efter Trefaldighet

Jesus har svårt för människor som är kaxiga och ser ner på andra människor. Det var därför han ofta var i konflikt med fariséerna och de skriftlärde. De var mycket rejäla människor och exemplariska samhällsmedborgare, som betalade sin skatt och levde ett hyggligt liv. De gick regelbundet i gudstjänsten och skötte sitt jobb exemplariskt.

I liknelsen om farisén och tullindrivaren, som samtidigt gick upp till templet för att be, kritiserar Jesus ändå fariséerna. Lukas 18:9-14. Problemet är inte att farisén går till templet och ber, fastar och ger tionde av allt han tjänar. Det är alldeles utmärkt. Problemet är att han ser ner på tullindrivaren, tjuven, bedragaren och sexmissbrukaren.  Tullindrivaren har drabbats av dåligt samvete för att han lurat människor på skatt och är anställd av den romerska ockupationsmakten: ”Gud, var nådig mot mig syndare!”
Självklart skall vi också leva ett rejält liv. Man slipper mycket elände om man försöker leva efter buden, som är Guds vilja: inte skada någon, jobba på sitt äktenskap, inte stjäla och tala illa om andra. Avundsjuka är också ett elände.


Jesus utmanar oss att bemöta alla lika.

 Han ser inte ner på andra människor som inte lyckats så bra i livet? Jesus umgås gärna med sexmissbrukare, tjuvar, bedragare? Gud mötte tullindrivaren i templet och hjälpte honom till en ny chans. Han blev rättfärdig. Ingen är perfekt. Men om du lever i förlåtelsen är du ändå rättfärdig. Paulus säger i söndagens epistel i Rom 3:23 ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.” Försoningen upprättar och helar människor.
Många människor längtar efter gemenskapen i gudstjänsten. Men rädslan gör att det är svårt att gå i kyrkan. Hur skall alla ”lyckade” människor bemöta mig när jag kommer? Det är viktigt att några i församlingen har modet att se och hälsa på ”nya” och bjuda in till kyrkfikat. Det personliga mötet kan förändra hela livet. Alphagruppen är ett utmärkt sätt att komma in i gemenskapen.


Utveckla ödmjukheten

Tillsammans kan vi utveckla ödmjukheten i församlingen så att alla känner sig välkomna i gemenskapen och kan möta Jesus till upprättelse och helande.

Mer om det på söndag

Anders O Johansson

präst i Broby