En nedlagd gravsten och en liten informationsskylt står på en gravplats.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Information till gravrättsinnehavare