Guds rike sprids

Paulus hade kommit till tro på ett mycket dramatiskt sätt. Han mötte Jesus på väg till Damaskus när han skulle fängsla och döda de kristna. Det blev en total omvändelse och förändring av hans liv. Efter att ha smält upplevelsen av mötet med Jesus och förberett sig i 14 år började han predika och leva Guds rike. Han åkte över norra Medelhavet, grundande den ena församlingen efter den andra. Mängder med människor kom till tro.

Paulus var länge ett torrt senapskorn. När det började gro och växa bar det frukt. Han skrev många brev till församlingarna. De är fortfarande i högsta grad aktuella. Människor kommer till tro över hela världen och växer i tro. Snacka om senapskornseffekten.
I slutet av sin verksamhet hamnade Paulus i Rom. Han var tvungen att vädja till kejsaren för att rädda sitt eget liv. Tack vare romerskt medborgarskap kunde han komma till den högsta rättsinstansen.
I Rom träffade Paulus den judiska församlingen. Han blev väl mottagen och förklarade varför han var där. Han ville berätta för dem om Guds rike och vad Jesus gjort för mänskligheten.
Så här står det i
Apg 28:23De kom överens om en viss dag, och då infann sig ännu fler hos honom där han bodde. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike och utlade vad det innebär, och utgående från Moses lag och profeterna sökte han vinna dem för tron på Jesus.
Paulus höll på en hel dag och förklarade hur det som Jesus gjort och lärt hängde samman med förutsägelser i GT. Han talade säkert om kvinnans avkomma som skulle ta makten från den onde, ormen i paradiset. Profeterna talade om var Jesus skulle födas, att han skulle födas av en jungfru. I Jes talas om den lidande tjänaren som skulle dö och besegra döden. Paulus försökte visa att Jesus är den som förutsägs i GT.
Jag läser vidare:
Apg 28:24Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. 25I stor oenighet bröt de upp sedan Paulus tillagt detta enda: "Det var med rätta som den heliga anden 26sade till era fäder genom profeten Jesaja: Gå till detta folk och säg: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå, och se med era ögon men ingenting uppfatta. 27Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. 28Därför skall ni veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen. De kommer att lyssna."
Det är precis som nu när vi talar om Jesus. En del lyssnar. Andra blir irriterade och vänder sig emot. Jesus är en utmaning. Den som inte är för mig han är emot. När du står inför Jesus måste du välja honom eller förkasta:
Se med ögonen – se vad Jesus gjorde och gör när Guds rike manifesteras i under och tecken
Hör med öronen – lyssna till bibelordet, Guds tilltal till alla tider
Förstå i ditt hjärta – Tron är inte bara intellektuell. Tron är en relation till Jesus. Han är nummer ett i mitt liv
Omvänd dig – ständigt vända tillbaka till Jesus, lyssna på honom och se vad han gör
Bli botad – Jesus botar sjuka mer än nånsin och helar hjärtats sår med sin försoning
Paulus vistas i Rom
Jag läser vidare
Apg 28:30Där stannade Paulus i hela två år på egen bekostnad. Han tog emot alla som kom för att besöka honom, 31och han förkunnade Guds rike och undervisade om herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad.
Paulus ägnar sin tid att ta emot alla som kommer till honom. Ingen är för simpel. Alla är välkomna
Det här är den sista versen i APG. Sen tar kyrkans tid vid, som skall föra evangeliet vidare över hela jorden. Paulus undervisning sammanfattas med:” han förkunnade Guds rike och undervisade om herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad.”
Detta är det sista som betonas: Förkunna Guds rike och undervisa frimodigt om Herren Jesus Kristus.
Bön Vi ber att Guds rike skall förkunnas och att vi skall undervisa frimodigt om Herren Jesus Kristus.