Guds rike är nära

Guds rike eller himmelriket som det kallas i Matteus evangelium. Jesus predikade Guds rike överallt och botade sjuka. Allt Jesus gör handlar om Guds rike. När han talar till folket gör ha det i liknelser, ofta om himmelriket. De första kristna formulerade den första trosbekännelsen. ”Jesus är Herre.” Jesus är Herre i Guds rike. Det handlar om honom själv och vad som händer när han kommer in i en människas liv. Guds rike handlar om ditt liv lika mycket som för de första lärjungarna.

Guds rike är nära Mk 1:15
Mark 1:14När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 15och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet."
Tiden är inne. Det finns två sorters tid. Tiden som mäts med klockan och som går alldeles för fort om du är i aktiv ålder, eller alldeles för sakta om du inte har så mycket att göra. Det andra tidsbegreppet är ögonblicket, nuet. Tiden är inne. Guds tid är alltid nu. Hans namn är i GT Jag är. Gud är den som alltid är, ett ständigt nu. Tiden är inne, Guds rike är nära. Gud är inte långt borta även om hans känns så ibland. Han är ständigt närvarande i nuet.
Omvänd er och tro på budskapet. Omvändelse handlar om att vara vänd mot Jesus med förväntan. Det kan också innebära att stanna upp i ögonblicket och tänka efter, vända sig om. Vad var det som hände? Du kanske råkat ut för en sjukdom. Kroppen fungerar inte som den brukar. Det smärtar och du svullnar. Tiden är inne för att be om hjälp. Du vänder dig till läkaren. Kanske han kan hjälpa. Omvändelse är att vända sig till Jesus igen och be om hjälp. Det går hand i hand.  Omvändelse följs av tro om det skall funka. Tror du inte på läkarens ordination är det säkert ingen ide att ta medicinen. Tron på Jesus öppnar upp för att de helande krafterna som redan är inbyggda i kroppen skall verka. Tron på Jesus hjälper dig att än en gång lita på att han är med i livet. Tro handlar om att våga lita på hans möjligheter. Jesus är Herre i Guds rike. 
De första lärjungarna
Mk 1:16När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. 17Jesus sade till dem: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare", 18och de lämnade genast sina nät och följde honom. 19Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. 20Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.
I Guds rike är du lärjunge. Jesus bjuder in till livslångt lärande. ”Följ mig”. Livet handlar om att följa Jesus och göra som han gör. ”Jag skall göra er till människofiskare”. Ännu en liknelse. Petrus visste vad det var frågan om. Han var yrkesfiskare. Han lämnade näten för att ägna sitt liv till att hjälpa människor in i Guds rike, att bli lärjungar.
Om du jobbar i sjukvården, säger Jesus: Jag skall göra dig till en sjuksyster med mycket omsorg och kärlek. Jag träffade en läkare som berättade: När en patient har det svårt, går jag in på toaletten och ber. Hon kan inte be offentligt. Då kan hon bli anmäld, men i tysthet. Hon har mycket värme i sina händer. Jag är säker på att många blir friska bara hon lägger sina vänliga händer på den sjuke och ber i smyg. När vi träffades för ett par år sedan i en bönegrupp, bad vi för en ung mamma som drabbats av dödlig cancer. Hon var mycket sjuk och låg på sjukhuset och skulle gå igenom en mycket komplicerad operation. Den unga Kvinnan var inte ens med i rummet. Vi bad om att hon skulle bli frisk. Efter bönen sträckte läkaren fram sina händer och tog mina händer. Jag kände en värme som fullständigt uppfyllde mig. Den unga kvinnan är frisk, tar hand om sina barn och jobbar.
”Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”
”Följ mig” säger Jesus. Du skall lära dig att leva
Bön Herre vi ber för alla som vill lära sig mer av dig