En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring.

Här kommer kyrkogårdarnas olika gravskick presenteras.