Familjeverkstan

Kom med och träffa andra föräldrar som har barn mellan 3-12 år. Familjeverkstan är ett inspirerande material för föräldraträffar, med utgångspunkt i filmer och deltagarnas egen vardag.

Omfattning:

6 träffar varannan vecka (30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 3/4). Möjlighet finns till ytterligare tre träffar, om önskemål finns.

Plats: Broby församlingshem

Tid: Tisdagar 16.30-18.00, med början 30/1

Det finns möjlighet till barnpassning under tiden, om man anmäler det i förväg.

Ledare: Birgitta Gustafsson (diakon) och Annika Nilsson (fältassistent)

Vid varje tillfälle bjuder vi på enkelt fika. Det finns också möjlighet att stanna kvar kl. 18 för att äta soppa (frivillig avgift) för att slippa tänka på kvällsmat.

Familjeverkstan bygger på ett studiematerial framtaget av Folkhälsoinstitutet.

Anmälan: senast tis 16/1, till Birgitta Gustafsson, som du också kan kontakta om du vill veta mer.

Tfn 070-31 32 141, birgitta.gustafsson3@svenskakyrkan.se