Någon är inne på Svenska kyrkans Facebook-sida på mobiltelefonen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Facebook