Foto: Alexander Quednau

Enskilda samtal

Behöver du någon att prata med?

Känner du oro? Brottas du med problem i relationer, med ensamhet, eller med bekymmer för dina närmaste? Har du svårt att se en mening i livet? Brottas du med dig själv eller Gud?

Att ha någon att prata med kring det som rör sig på insidan är viktigt för oss människor. Att ha någon som lyssnar när vi försöker sätta ord på det vi bär på, och kanske också kan spegla det åt oss och hjälpa oss att se det med nya ögon.

Församlingen erbjuder kostnadsfritt enskilda samtal; själavård och andlig vägledning.

Diakoniarbetare och präster har tystnadsplikt.