En tro som gör skillnad

Efter en fantastisk teologdag i Lund om Fresh Expressions följde Biskop Graham och Jackie Cray med till Broby för en underbar kväll. De talade om: En tro som gör skillnad.

Under de senaste tio åren har det utvecklats en rörelse i Storbritannien som heter Fresh Expression. Många människor har engagerat sig i kyrkan på ett annorlunda sätt. Det handlar om att diakoni och mission går hand i hand. Nya grupper bildas som har en uppgift bland utsatta människor. Många kommer till gemenskapen och tillhör den under en längre tid. Tron på Jesus växer fram och så småningom engagerar man sig i den vanliga söndagsgudstjänsten. Vägen till tro är ofta lång. Tron gör skillnad för den enskilde som får upptäcka befrielsen i Jesus och bli ledd av den helige Andes kraft. Hela samhället förändras när människor blir Jesu lärjungar.

Jackie berättade också om Street Church pastors. I området där de bor i Maidstone söder om London finns många nattklubbar. Kyrkans folk är ute på fredag och lördagskvällar för att möta människor som känner sig vilsna. Sedan Street Chursch pastors började gå runt på kvällarna har det blivit mycket lugnare i området. Man samarbetar med polis och socialtjänst. Jackie betonade hur viktigt det är att det finns människor som ber under tiden man är ute och vandrar.