Foto: Alexander Quednau

Emmislöv kyrka

Vill du lära dig mer om Emmislövkyrka? Kolla in här:

Emmislövkyrka
Emmislövkyrka Foto: Petra Brodén

Där slätt möter skog och tid möter evighet
Omgiven av åkrar ligger kyrkan i Emmislövs församling vackert belägen vid
Helgeåns dalgång, just där slätt möter skog. Folksägen berättar att på grund av det
hedniska motståndet i Västraby (som fram till 1700-talet hette Västra Emmislöv) fick
det där planerade kyrkbygget istället förläggas till nuvarande plats i Emmislöv. Enligt
gammal tradition, var det en jungfru Emma som lät bygga Emmislövs kyrka.
Pastoratet har så långt tillbaka man har kunnat följa det bestått av Ö Broby och
Emmislövs församlingar. Möjligtvis var Emmislöv före reformationen
huvudförsamling. De första namnen i pastoratets 27 namn långa herdelängd är
Tydrik, 1400-talet, och Peder Laurensen, 1426. De senaste är Uno Karlsson, 1970-2002
och Anders O Johansson, 2003-2017.

 

Vill du veta mer?
Öppna upp pdf-filen med qr-kod för att lyssna på informations ljudbok.