Foto: Berit Wickenberg

Dop, Konfirmation och Vigsel

En silverkanna står på ett bord med vit duk och boken Bibel för barn.

Dop

Vägen in i kyrkans gemenskap går genom dopet. Dopet öppnar Guds rike, som finns osynligt över hela världen. Man blir också tillhörig Svenskakyrkan. Genom dopet blir man lärjunge till Jesus och får lära sig att leva.

Konfirmation

Ungdomarna konfirmeras det år de fyller 15. Inbjudan skickas ut under hösten till berörda ungdomar.

Närbild på två vigselringar som tillsammans med en blomkvist ligger på en uppslagen bok med rubriken Vigselgudstjänst.

Bröllop

Inför Gud och alla vittnen lovar ni att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.