En silverkanna står på ett bord med vit duk och boken Bibel för barn.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dop

Vägen in i kyrkans gemenskap går genom dopet. Dopet öppnar Guds rike, som finns osynligt över hela världen. Man blir också tillhörig Svenskakyrkan. Genom dopet blir man lärjunge till Jesus och får lära sig att leva.

Bebis dop Foto: Petra Brodén

Dopet sker oftast när man är liten, men det händer att vi döper konfirmander och vuxna. Den äldsta vi döpt i Broby var 85.

Faddrar
Vid barndop har man oftast faddrar. Den som bär barnet kallas gudfar eller gudmor. Faddrarna har till uppgift att vara med vid dopet och hjälpa föräldrarna att vara förebilder och förebedjare fram till konfirmationen, då barnet själv får ta ställning till den kristna tron. För att markera sambandet mellan dop och konfirmation bjuder vi in faddrarna att medverka vid konfirmationsgudstjänsten, lämna över bibeln till sitt fadderbarn och lägga handen på konfirmanden när vi ber om inspiration för resten av livet.
Jesus säger: ”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se jag är med er alla dagar intill tiden slut” Mt 28:18-20

Om du vill döpa ditt barn, ta kontakt med pastorsexpeditionen 04445670. Vi kan ha dop i princip varje huvudgudstjänst i Emmislöv och Ö Broby kyrkor. Dessutom har vi speciell dopgudstjänst sista lördagen i månaden.

Om du själv vill bli döpt och konfirmerad, ta kontakt med någon av församlingens präster, så ordnar vi en fin högtid för dig.
Anders O Johansson 0706211447 anders.o.johansson@svenskakyrkan.se
eller
Dan Sarkar 0703132140 dan.sarkar@svenskakyrkan.se

Doptavlan i Brobykyrka