En silverkanna står på ett bord med vit duk och boken Bibel för barn.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dop

Vägen in i kyrkans gemenskap går genom dopet. Dopet öppnar Guds rike, som finns osynligt över hela världen. Man blir också tillhörig Svenskakyrkan. Genom dopet blir man lärjunge till Jesus och får lära sig att leva.

Dopet sker oftast när man är liten, men det händer att vi döper konfirmander och vuxna. Den äldsta vi döpt i Broby var 85!

Bebis dop Foto: Petra Brodén

Om du vill döpa ditt barn, ta kontakt med pastorsexpeditionen 04445670. Vi kan ha dop i princip varje söndag huvudgudstjänst i Emmislöv och Broby kyrkor. Dessutom har vi speciell dopgudstjänst sista lördagen i månaden.

Faddrar
Vid barndop har man oftast faddrar. Den som bär barnet kallas gudfar eller gudmor. Faddrarna har till uppgift att vara med vid dopet och hjälpa föräldrarna att vara förebilder och förebedjare fram till konfirmationen, då barnet själv får ta ställning till den kristna tron. För att markera sambandet mellan dop och konfirmation bjuder vi in faddrarna att medverka vid konfirmationsgudstjänsten, lämna över bibeln till sitt fadderbarn och lägga handen på konfirmanden när vi ber om inspiration för resten av livet.
Jesus säger: ”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se jag är med er alla dagar intill tiden slut” Mt 28:18-20


Om du själv vill bli döpt och konfirmerad, ta kontakt med någon av församlingens präster, så ordnar vi en fin högtid för dig.
Johannes Lindh 07063431040 johannes.lindh@svenskakyrkan.se
eller
Dan Sarkar 0703132140 dan.sarkar@svenskakyrkan.se

Doptavlan i Brobykyrka

Nytt dopaltare i Broby

Dopet är den livsavgörande vägen in i den kristna gemenskapen. Michal Hudak har tillsammans med Alltmöjligtverkstaden gjort ett nytt altarskåp. Skåpet är ett gotiskt fönster emot det nya livet. På luckorna står det Alpha och Omega, första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet, början och slutet. Mellan bokstäverna finns ett timglas som påminner om tidens flykt. Ju äldre man blir ju fortare går tiden. Dopet är den evige Gudens nedslag i tiden, där tid och evighet möts och den som döps kopplas in på himmelens kraftledning.