Diakoni

Diakoni är den kristna tron omsatt i praktisk handling. Det innebär att med Jesus som förebild möta, och visa omsorg om alla människor, i respekt och medmänsklighet.

Diakonins uppgift i Broby-Emmislöv är att ge möjlighet för människor från olika sammanhang att mötas, bli sedda, bygga relationer, få en social tillhörighet och ett kontaktnät. Vi skapar mötesplatser, ordnar gemenskapsgrupper, besöker äldre, sjuka och ensamma och erbjuder enskilda samtal om livets glädje- och sorgeämnen. 

Här följer några av de olika grupper och möteslatser som finns att delta i:

 

Alpha

Alpha är för dig som vill ha gemenskap och samtala om de frågor som rör sig i huvudet.

En blomma i en vas på ett fikabord.

Tisdagscafé & Stickcafé

Tisdagar kl. 10.00-11.30 - i församlingshemmet

Fredagslunch

Fredagar 12-13.30 i Broby församlingshem

Enskilda samtal

Behöver du någon att prata med?

En kopp kaffe och ett fat med fikabröd står på ett bord.

Träffpunkten på Lindgården

Torsdagar 14.00 – 15.30 i matsalen

Mathjälpen

För de allra mest behövande - och en möjlighet att ge.

Hembesök
Vill du ha hembesök? Vi kommer gärna hem till dig när du vill ha en stunds sällskap och någon att prata med. 

Födelsedagsuppvaktningar
Alla som fyller 85 och 90 år eller mer får besök och en blomma från församlingen på sin bemärkelsedag. Vi hör av oss i förväg. 

Diakonigrupp / volontär i diakonin
I diakonigruppen fördjupar vi oss i diakonala teman samt ombesörjer födelsedagsuppvaktningar och hembesök. Vi träffas en gång per månad. 

Vill du vara med och engagera dig ideellt i diakonin? Du behövs i arbetet!
Kontakta Chatarina Davidsson för mer information. 

Leva-vidaregrupp
För dig som mist en nära anhörig och vill samtala med människor i liknade situation så inbjuder vi kontinuerligt till Leva-vidaregrupp. 
Ibland kan det ta några år innan sorgen kommer ifatt, men det är aldrig försent att ingå i en sådan grupp. Vi brukar träffas vid sex tillfällen, där vi delar det som vi vill dela. Det som delas i gruppen stannar också i gruppen. 

19 februrari startar vi en ny grupp - välkommen!

Syntolkning: Vitrosa, utslagna tulpaner och två tända ljus i bakgrunden.