Den gode herdens söndag

Jesus talar mycket om att han är den gode herden. I både gamla och nya testamentet är det ett välkänt motiv. Det handlar om omsorg och ledning. I dagens läge kanske Jesus talat om Förskolefröken som har omsorg om barnen och leder dem rätt. Mer om det på söndag