Broby - En spännande resa i Församlingsarbete

Kvällen före vi skulle åka på sportlovsläger till Österrike 1983 ringde gen. Sekr Hans Lindholm och undrade om jag ville bli skolpräst i SESG (Credo) i södra Sverige. Det kom som en stor överraskning. Jag var präst i Fjällbacka i Bohuslän och Maggan och jag trivdes bra med det. Efter flera månaders bön och funderande bestämde vi oss att flytta till Broby, för att det ligger centralt i det område jag skulle jobba.

Trettio år senare visar det sig att det telefonsamtalet är ett av de viktigaste i mitt liv. Efter några år blev jag komminister i Broby och vi har fått vara med om en spännande resa i församlingsarbete. 

15 söndagen efter trefaldighet handlar texten om Marta o Maria. Marta och Maria representerar två sidor av församlingsarbete som är avgörande om Guds rike skall växa. Marta står för hårt arbete och sparar inte på krafterna för att det skall bli en god måltidsgemenskap i deras hus. Jesus och vännerna var bjudna på fest. Gemenskapen kring matbordet är fortfarande ett bra sätt att bjuda in nya i gemenskapen. Maria står för bön och lyssnande. Hon tog sig tid att sitta ner vid Jesu fötter. Vad pratade Jesus om som var så intressant? När Jesus kom nästa gång offrade hon sin finaste lotion flaska på Jesus och lärjungarna blev irriterade. Jesus sa att hon gjorde det som förberedelse för hans begravning. Hade Maria förstått varför Jesus måste dö och uppstå när hon lyssnade till Jesus?   Det är viktigt att vi tar oss tid till bön och lyssna in vad Jesus vill med vår församling. Vid bönen får vi ofta goda tankar och idéer hur vi skall göra. När man fått en idé eller vision måste den prövas. Det är ofta hårt arbete med en del motgång och misslyckande.  

Vision

För några år sedan formulerade vi vår vision i Broby. Tillsammans skall vi göra Jesus känd, trodd, efterföljd och älskad, genom mission, diakoni, undervisning och gudstjänst. Människor kommer inte automatiskt till gudstjänsten. Vi måste mötas utanför kyrka och församlingshem.

AlltMöjligt

 Vår berättelse om en del som hänt de senaste 22 åren i Broby. Det startade 1992 med att många människor blev arbetslösa. En av mina vänner drabbades och vi träffades några gånger till samtal och bön. Idén växte fram att vi skulle göra en verkstad för människor som är utanför arbetslivet. Vi gick till kommun och arbetsförmedling för att dela våra tankar och möttes av en mur av välvilja. Kommunens kanslichef myntade de bevingade orden:"Det är en bra ide men det finns inga pengar". Det triggade mig som läst Moder Basilea Schlinks bok: Guds ljusblå buss. Efter andra världskriget startades en gemenskap för unga tjejer och föräldralösa barn. Genom bön fick systrarna de resurser de behövde för att bygga upp Mariadöttrarna i Darmstadt.  

De kunde vara spännande att starta en AlltMöjligt verkstad för arbetslösa, utan några som helst ekonomiska garantier. 2/11 2002 öppnade vi verkstaden med ett startkapital på 35000kr som församlingen ställde till förfogande. Kommunen hyrde huset i 6 mån och Arbetsförmedlingen såg till att det kom ett par duktiga arbetsledare som gick på beredskapsjobb. Sen har det rullat på. Idag omsätter vi nästan 4 miljoner om året och har 10 anställda och plats för 50-60 i sysselsättning.  

Verkstaden skulle vara en mötesplats. Göra något med sina händer. Man skulle fika som på andra arbetsplatser. Prata om hur man skall komma vidare, komma tillbaka till arbetslivet, kanske studera. Efter ett tag blev det en ganska bra verkstad med snickeri, bilverkstad, sömnadsateljé och ett café där man kan baka och laga lite mat. Där finns också en Secondhand butik som vi har tillsammans med Erikshjälpen, där vi drar in ganska mycket pengar som vi kan ge till människor i nöd i andra länder. Att se gåvor och hjälpa människor att utvecklas är viktigt på AlltMöjligt.  

Församlingsbygge handlar om lärjungaskap, att vara en lärjunge till Jesus som kan lära sig av den som kommit lite längre. Och så växer vi, och hela gemenskapen växer. Mer ger mer. Gemenskapen är människor. Det är vi som är kyrkan. Det är vi som tillsammans är kyrkan och bildar Kristi kropp. Då har vi olika gåvor och olika uppgifter. Att upptäcka det, gör att människor kommer i funktion. Det ena ger det andra. Mer ger mer.   Det finns ju en del initiativ som liknar AlltMöjligt. Då är det ofta kommunen eller Röda Korset som driver det.  

Diakoni och mission.

För oss är det en del av församlingens uppgift att bedriva diakoni och mission. Det är ju så, att i varje församling i Svenska kyrkan  skall det finnas en församlingsinstruktion sen 15 år tillbaka. När vi började fundera på det läste vi i Kyrkoordningen att "Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning diakoni och mission." Bra, tyckte vi, det är kanon. Det är det vi skall syssla med. "Allt annat är bara ett stöd för församlingens grundläggande uppgift". Och så sa vi så här: "Tillsammans skall vi göra Jesus känd trodd, efterföljd och älskad genom gudstjänst, undervisning diakoni och mission." Det är vår gemensamma vision. Visionen har sin inspiration från Credos vision "att göra Jesus känd trodd lydd och älskad." Efter att ha arbetat några år med visionen insåg vi att människor kommer inte direkt och blir regelbundna deltagare i huvudgudstjänsten. Vi måste möta människor långt utanför kyrka och församlingshem. Därför vände vi på Kyrkoordningens fyra delar och säger: genom diakoni och mission, undervisning och gudstjänst.  

Diakoni och mission måste gå hand i hand. Leva ett kristet liv i omsorg och vänskap gör att det blir tillfälle att berätta om Jesus som förebild, drivkraft och ledare. Det skapar intresse för att få veta mer, exempelvis genom Alpha och bibelundervisning. När kunskapen faller på plats blir det mer begripligt att fira mässa på söndagen och bli delaktig i den på olika sätt.   När man jobbar med församlingsutveckling är det inte bara framgång. Vi har hållit på med AlltMöjligt i snart 23 år. Det har också varit långa perioder av hårt arbete och tvivel då vi undrat om det är värt allt slit. När jag berättar om Alltmöjligt Verkstaden blir det ju gärna att jag berättar om det som är så fantastiskt. Men visst är det så, att om man vill ge sig in i ett projekt eller en process måste man vara beredd på att slita ganska hårt periodvis. Det har varit många vaknätter kan jag säga, där jag inte vetat hur vi skall gå vidare. Man har bett och bett och bett och slitits i bönen för att hitta vägar framåt när det tagit emot. Exempelvis när man utsatts för kritik. Församlingsbygge är en vi-uppgift. Själv skulle jag aldrig klara av det. Utan det är tack vare duktiga medarbetare. Vi har en gemensam vision. Vi tänker inte likadant men vi tänker åt samma håll. Det gör att vi fått se, efter 20 år, att det bär frukt.  

Bön är att lyssna

De kloka idéerna kommer när man ber Det är någonting med bönen som öppnar upp för Guds tilltal. Vi har små bönesamlingarna på vardagsmorgnarna varje vecka. Ibland kan vi vara tre-fyra stycken ibland 15. Gud talar till oss på ett alldeles särskilt sätt. De kloka idéerna kommer när man ber. Och det tror jag är Guds tilltal. Bön är att lyssna på Gud, som Fader Son och Helig Ande.  

AlltMöjligt blev starten att hitta nya uttryck att vara kyrka i Broby. Några personer kom regelbundet till andakt varje dag men sågs aldrig i kyrkan. Det var frustrerande för mig att man inte ville komma till mässan på söndagen. Det blev många vaknätter med bön och ångest. Se filmen Alltmöjligt verkstaden i Broby 9.15 min på www.efs.nu under filmer.  

Fresh Expressions

 Fresh Expressions och inspirationen från England har hjälpt mig att förstå. Människor i det postmoderna samhället har inte samma vanor som jag vuxit upp med i en familj där det var fullständigt självklart att gå till gudstjänsten varje söndag. Biskop Graham Cray och förre ärkebiskopen Rowan Williams använder ofta uttrycket Mixed economy. Det betyder att vi skall fortsätta med traditionell kyrka och samtidigt vara öppen för nya uttryck. Det är fantastisk att människor går på andakt varje dag på AlltMöjligt även om de inte kommer till kyrkan på söndagen. I många församlingar kämpar man med vikande siffror i gudstjänsten. Det är färre dop och konfirmander. Diakoni är trivselaktiviteter för äldre där medelåldern höjs med ett år varje år. Anställda sliter hårt och skall leda allt, så att de blir trötta och uppgivna. Självklart skall vi förbereda gudstjänsterna väl och inte slarva med kyrkliga handlingar. Trots allt slit av anställda går statistiken utför när det gäller gudstjänster dop och konfirmation. Men det behövs något mer. Carl-Erik Sahlberg som jobbade i St Clara brukar säga: "vill man ha förnyelse skall man vända sig till de mest tilltufsade. Då kommer medelklass och överklass. Vänder man sig bara till medelklassen kommer ingen". Vi har samma erfarenhet i Broby. Bibeln talar på flera ställen om att vi ska ta oss an faderlösa barn, änkor och främlingar. Det är prioriterade grupper i kyrkan genom historien. För att nå ut behöver vi många frivilliga. Anställda ska organisera och leda men kan inte göra allt. Utan mission och diakoni stannar kyrkan. Vi måste återerövra frivilligarbete i kyrkan. Då händer det saker.  

Biskop Johan i Lund tog sin utgångspunkt i berättelsen om förklaringsberget när han besökte Broby.. Lärjungarna fick ett härligt möte med Gud men de fick inte stanna och bygga hyddor utan gå ner till nöden bland människorna. Det är kyrkans främsta kallelse att gå ut och möta människor där de är och bjuda in till gemenskap. Johan har som valspråk Jordens salt. Kyrkans kallelse är att lämna saltkaret och krydda tillvaron för människor. Göra skillnad.  

Alpha

 Efter 14 år med AlltMöjligt var det dax att ta nästa steg. Vi fick en ny diakon Jenny, som gått Alpha. Vi startade Alpha först med konfirmandföräldrar. För åtta år sedan gick jag till AlltMöjligt för att bjuda in. Eftersom jag kände många ganska väl, utmanade jag dem och sa. -Ni törs inte, ni är alldeles för fega att gå på Alpha. -Jag törs sa Monica och några till sa: -jag är med. Det var starten på tillväxten på Alpha.  

Alpha är hos oss först naturligtvis en grundkurs i kristen tro. Sen har det blivit så att vi kallar allt på tisdagskvällen för alpha. Det är lärande, fördjupning i vad kristen tro är för någonting. Det är en stor hemlighet att kyrkan har en gemenskap att erbjuda som få andra sammanhang. Det låter väldigt enkelt när man säger. Vi börjar med soppa. Men måltidsgemenskapen är någonting oerhört viktigt, att få sitta ner och lära känna nya människor, lyssna på nya berättelser och äta tillsammans . Och få utveckla sina egna tankar och sätt ord på dem. Det händer i smågrupperna när man pratar lite mer intimt i en grupp på 8-10.  

Sedan starten har det kommit nya varje termin. Vi är noga med att kyrkfolket bara får gå Alpha grundkurs om de är gruppledare. De flesta kommer för att en vän har tagit med dem. Många har fått uppleva sitt förklaringsberg på alphahelgen. Många har det gemensamt att de upplevt ett möte med Jesus under konfirmandtiden. Tron har legat i träda i 20,30,40,50 år och sedan har det börjat växa. Även medelklassmänniskor har kommit med när de sett vad som händer. En del började i en Leva vidare grupp. Efter ett år av Alpha talangjakt, dvs ledarträning var det någon som önskade bibelstudier och fördjupning. Komministern Dan har gedigen bibelundervisning varannan vecka och varannan är man i smågrupper i hemmet för att samtala om det man lärt sig. Det blev hemgrupper för att det är för trångt i församlingshemmet.  

Under åren har det också utvecklats två internationella grupper Hannas hus och Helges hus, samt Gemenskapsgrupp o äktenskapskurs som träffas parallellt med Alpha och bibelstudier.  

Vi har sett ett mönster. De som börjat på AlltMöjligt och Alpha går gärna vidare till undervisning. Efter några år blir mässan mer begriplig och en del kommer regelbundet på söndagen. Mässan är det kontinuerliga arbetet i församlingen. Vi har firat gudstjänst i minst 824 år. Människor har kommit samman i glädje och sorg för att möta Jesus varje söndag. AlltMöjligt, en av våra missions och diakoni processer, har vi hållit på med i 22 år. De senaste åtta åren har det burit frukt genom att människor kommit in i församlingsgemenskapen genom Alpha och annan undervisning. Vi är 40-50% fler som firar mässa idag än för 15 år sedan. Se filmen Alpha i Broby 4.30 min på www.efs.nu under filmer    

Huddle in Broby

 För åtta år sedan blev prästgården ledig. Min företrädare hade dött några år tidigare och hans hustru dog också. Vi visste inte vad vi skulle göra av prästgården. Skulle vi sälja den? Nej och vi hade några olika idéer. Vi fastnade för en ungdomskommunitét.  

Vi delar problemet med många församlingar, att ledartyperna i ungdomsgruppen flyttar när de tagit studenten. Vid ett besök i Sheffield föddes idén att använda den gamla prästgården till en internationell ungdomskommunitét. På det sättet får vi ungdomar utifrån, som engagerar sig i församlingens ungdomsarbete o medverkar i mässan. Det har betytt oerhört mycket för konfirmander och ungdomar. De kan hänga i prästgården, där det är öppet hus helger och kvällar.  

Fyra fem svenska ungdomar stannar ett eller flera år i kommuniteten. Vi har också två ungdomar från Europa varje år. Ofta från Tyskland och Ukraina. Det är EU som betalar genom Erasmus+. EU står för resa mat, uppehälle, fickpeng och svenskundervisning, vilket är väldigt tacksamt. Ungdomarna som kommer utifrån trivs väldigt bra så de stannar ofta ett extra år för att jobba eller gå på folkhögskola i Glimåkra.  

När vi startade Huddle in Broby insåg Kyrkonämndens ordf att vi behövde en projektledare för att få igång det hela. Vid en lunch i Hässleholm träffade jag en medarbetare från stiftskansliet som berättade att det fanns 20 miljoner att söka på nationell nivå i Sv Kyrkan för att utveckla barn och ungdomsarbete. (Måltidsgemenskap är också viktig för att hitta pengar för att utveckla verksamheten.) Vi skrev en projektansökan och tog i rejält för vi räknade med att vi skulle få halva summan av vad vi sökte. Plötsligt hade vi 1,1 miljoner plus egeninsats från fyra pastorat som var med i projektet under tre år. Vi har lärt oss att det är inte så svårt att få pengar till att utveckla verksamheten. Sverige är ett rikt land. Problemet är att hitta nyckelpersoner som ledare, som drar åt samma håll. Vi är mycket noga med att hitta duktiga medarbetare som delar vår vision. Ungdomarna jobbar med konfirmander, barn och ungdomsarbete. Efter projekttiden har vi integrerat Huddle i arbetet i två pastorat. Det leds av en missionsledare på 25%. Se filmen Huddle in Broby 4.30 min på www.efs.nu under filmer.

Vänskap i Broby

 Sommaren 2013 fick vi en förfrågan om att jobba med Vänskap i Broby på ett stort asylboende med plats för 400 asylsökande som skulle placeras på det gamla Brobysjukhuset. Det var en stor utmaning eftersom det också kräver projektledare. Efter mycket slit lyckades vi få ett EUprojekt godkänt som har till mål: Att engagera volontärer att möta asylsökande med vänskap Att starta kvinnogrupp för att jobba med integration Att ha barnsamlingar så att barnen får leka Att utveckla ett nätverk av församlingar och föreningar i kommuner där de asylsökande blir placerade.  

Genom att de asylsökande numera bara stannar några dagar på Brobysjukhuset har vi också gjort en mötesplats för kvinnor och barn i ett par små lägenheter, som kommunala bostadsbolaget ställt till förfogande. Frivilliga leder grupper i ex lätt svenska, svenska traditioner mm. Vi har också ordnat några mycket uppskattade familjeutflykter under sommaren.   En del asylsökande kommer till vår mässa på söndagen. Vissa är kristna. Andra muslimer. De som kommer uppskattar att få vara med i gudstjänst gemenskapen och vi underlättar för engelsktalande genom att hela gudstjänsten simultan tolkas till engelska.  

Slutsats och sammanfattning

Församlingsbygge:

Är ett långsiktigt arbete.

Är att ha en gemensam vision. Vi tänker inte likadant men åt samma håll.

Är en kombination av bön/lyssnande på Guds tilltal och hårt arbete

Är Mixed economi en kombination av traditionell förnyad gudstjänst med nya uttryck att vara kyrka. Är fokus på mission och diakoni. Utan det dör församlingen.

Är ett arbete att ta vara på lokala förutsättningar och resurser. Samarbeta med samhällets aktörer.

Är att se möjligheterna i det som andra tycker är omöjligt. Allt är möjligt tills det motsats är bevisad.

Är att utveckla lärjungar och ta vara på de gåvor som finns i församlingen.

Är att delegera och lita på anställda och frivilliga. Människor växer med förtroende och utmaningar.

Är att få lyssna på personliga berättelser där tron på Jesus gör skillnad för hela livet.  

Titta gärna på filmerna om Broby på efs.nu under Filmer. Där finns många små intervjuer.  

Vision

 Tillsammans Skall vi göra Jesus känd, trodd, efterföljd och älskad genom mission och diakoni, undervisning och gudstjänst