Bli medlem

När du är medlem i Svenska kyrkan är det framförallt din egen lokala församling du är medlem i. Det är här du är en del (med-lem) i Kristi kropp, det är här gemenskapen med människor tar plats, och det är hit din medlemsavgift går. 

Om du vill bli medlem kan du fylla i formuläret nedan, och sedan skicka på mail eller post till expeditionen. 

 broby-emmislov.forsamling@svenskakyrkan.se 

eller

Broby-Emmislövs församling, Box  38, 289 03 Broby

 

                                                Välkommen med i församlingen!

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella