Foto: Alexander Quednau

Begravningsverksamhet

Livet tar inte slut med det vi kallar döden.


Vid varje begravning talar vi om uppståndelsen. Jesus gick före i döden och tog straffet för våra synder. På tredje dagen uppstod Jesus och besegrade döden. Genom tron på Jesus som frälsare och Herre öppnas den himmelska härligheten.
Den tjänstgörande prästen tar kontakt i god tid för att planera begravningsgudstjänsten tillsammans med de anhöriga, så att det blir ett värdigt och personligt avsked.
Kroppen blir kvar och måste läggas i jorden på ett värdigt sätt. De anhöriga kan välja mellan jordbegravning och kremation. Plats bestäms av de anhöriga i samråd med Kyrkvaktmästaren Ingegerd Thuresson 0703 13 21 45 eller Mats Nilsson 0703 13 06 82
Vid jordbegravning följer oftast de sörjande med till kyrkogården och bärarna sänker kistan i graven. Vi ser gärna att de anhöriga bär eftersom det är en fin sista tjänst man kan göra för sin döde anhörige. Eller ordnar församlingen bärare kostnadsfritt. Efter begravningen höljer vaktmästarna graven på ett mjukt och skonsamt sätt så att kistan bevaras intakt.
Vid kremation avslutas gudstjänsten i kyrkan. De anhöriga tar avsked och lämnar kistan kvar. Därefter transporteras den döde till krematoriet för kremationen. Efter ett par veckor kommer urnan tillbaka och de anhöriga kan vara med om en enkel gravsättning av urnan. Vid gravsättningen kan kyrkvaktmästaren eller prästen hålla en liten andakt. Ett annat alternativ är att gravsätta i minneslunden. Det innebär en gemensam plats utan egen gravvård eller utsmyckning. Vid gravsättning i minneslunden är de anhöriga inte närvarande.
Minnesstund hålls ofta i något av församlingshemmen.
När det gäller gravvårdar (stenar) och utsmyckningar, finns det lite olika regler på olika delar av kyrkogården. Prata med vaktmästarna när ni bestämmer gravplats eller se på fliken Policy för kyrkogårdarna.
För den som inte är tillhörig till Svenska kyrkan, kan man anordna en borgerlig begravningshögtid. Oftast är det begravningsentreprenören som leder den. Församlingen erbjuder lokal till denna ceremoni.
Kapell på kyrkogården
Kapellet på kyrkogården Foto: Petra Brodén

Informationsbroschyr

-Tryck här och få en informationsbroschyr om Broby Kyrkogård