Foto: Alexander Quednau

Om begravning

Livet tar inte slut med det vi kallar döden.


Vid varje begravning talar vi om hoppet och uppståndelsen, som är knutet till Jesus Kristus.

Den tjänstgörande prästen tar kontakt i god tid för att planera begravningsgudstjänsten tillsammans med de anhöriga, så att det blir ett värdigt och personligt avsked.
Kroppen blir kvar och måste läggas i jorden på ett värdigt sätt. De anhöriga kan välja mellan jordbegravning och kremation. Plats bestäms av de anhöriga i samråd med kyrkvaktmästaren.

Vid jordbegravning följer oftast de sörjande med till kyrkogården och bärare sänker kistan i graven. Vi ser gärna att de anhöriga bär eftersom det är en fin sista tjänst man kan göra för sin döde anhörige. Eller ordnar församlingen bärare kostnadsfritt. Efter begravningen höljer vaktmästarna graven på ett mjukt och skonsamt sätt så att kistan bevaras intakt.
Vid kremation avslutas gudstjänsten i kyrkan. De anhöriga tar avsked och lämnar kistan kvar. Därefter transporteras den döde till krematoriet för kremationen. Efter några veckor kommer urnan tillbaka och de anhöriga kan vara med om en enkel gravsättning av urnan. Vid gravsättningen kan kyrkvaktmästaren eller prästen hålla en liten andakt. 
Vill man ha en minnesstund efter begravningen finns församlingshemmen generellt tillgängliga för det.
För den som inte är tillhörig till Svenska kyrkan, kan man anordna en borgerlig begravning. Oftast är det begravningsentreprenören som leder den. Församlingen erbjuder lokal till denna ceremoni.
 
När det gäller platsen för gravsättning finns idag många olika alternativ vad gäller stenar, utsmyckning eller mer anonyma platser. På kyrkogårdarna finns olika områden med olika gravsick. Se sidan om gravskick nedan för mer information. 
 
En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring.

Kapell på kyrkogården
Kapellet på kyrkogården Foto: Petra Brodén

Informationsbroschyr

-Tryck här och få en informationsbroschyr om Broby Kyrkogård