Brobykyrkogård
Foto: Petra Brodén

Begravningsombud

Begravningsombudet ska tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Kontakt

Begravningsombud i Östra Göinge kommun är Erling Emsfors.
Telefon 070-3853132 
E-post: erling.emsfors@hkr.se

 

Om begravningsombud

Länsstyrelsen ska utse minst ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter regleras i kap. 10 i begravningslagen (1990:1144) och i § 49 i begravningsförordningen (1990:1147).

Ombudet ska dessutom se till att begravningsavgiften inte är onödigt hög och att den enbart används till begravningsverksamhet och inte till annan kyrklig verksamhet. Det är också ombudets uppgift att säkerställa att de som ansvarar för begravningsverksamheten ordnar värdiga lokaler, utan religiösa symboler, för den borgerliga begravningsceremonin.
Begravningsombudet kan kontaktas när man som ickemedlem i Svenska kyrkan anser att ens intressen i frågor som berör begravningsverksamheten inte tillgodoses. Det går också bra att höra av sig när man har frågor som rör möjligheten till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.