Foto: Alexander Quednau

Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion eller kyrkotillhörighet.

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten, och är alltså inte kopplat till medlemskap i Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Avgiften varierar något från år till år, men omkring 25öre per intjänad hundralapp, och är sedan 2017 samma i hela landet. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Det här ingår i begravningsavgiften:

 • Bisättningslokal (Lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravning)
  Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)
 • Bårtäcke
 • Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning
 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt plats i minneslund
  Kremering

Det här ingår om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan:

 • Begravningsgudtjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker, i kyrka eller kapell.
  Det samma gäller om man väljer att ha begravning i annan församling än hemförsamling
 • Bärare vid önskemål om jordbegravning

Bekostas alltid av dödsboet:

 • Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal
 • Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
 • Annan kistdekoration än bårtäcke
 • Extra musik, förutom psalmer och orgel/pianomusik
 • Minnesstund
 • Annonsering
 • Arvode till eventuell begravningsbyrå
 • Gravvård (gravsten eller liknande)