Foto: Alexander Quednau

Begravning och Kyrkogård

Här läser du mer om våra kyrkogårdar i Broby och Emmislöv. Välkommen att kontakta oss kring frågor gällande gravrätter, skötsel av gravar m.m.

Begravningsverksamhet

Livet tar inte slut med det vi kallar döden.

En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring.

Brobykyrkogård

Begravningsombud

Begravningsombudet ska tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsbestämmelser

Bestämmelser för gravplatser på kyrkogårdarna i Ö. Broby och Emmislöv