Foto: Alexander Quednau

Begravning och Kyrkogård

Begravningsverksamhet

Livet tar inte slut med det vi kallar döden.

Begravningsbestämmelser

Bestämmelser för gravplatser på kyrkogårdarna i Ö. Broby och Emmislöv

Brobykyrkogård

Begravningsombud

Länsstyrelsen ska utse minst ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter regleras i kap. 10 i begravningslagen (1990:1144) och i § 49 i begravningsförordningen (1990:1147). Begravningsombudet ska tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.