Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan. En kvinna kompar på piano.
Foto: Johannes Frandsen

Körer för barn