Barn i Guds rike

I Guds rike är barnen föredöme

Jesus hade talat om äktenskapet och trohet: 6Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. 7Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, 8och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. 9Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."
Äktenskapet mellan man och kvinna är den naturliga platsen för barn att växa upp i och få kärlek och omsorg. Även om barn vill frigöra sig när de växer upp vill de ändå ha sin trygghet hos båda sina föräldrar. Det blir naturligt att aposteln Markus fogar ihop detta med berättelsen om Jesus och barnen. Barn har rätt till en trygg uppväxt och respekt
Jesus och barnen
Mark 10:13Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem.
Andras ungar kan vara ganska besvärliga. Lärjungarna hade ingen förståelse för att mammor och pappor tog med sig barn till Jesus. Visst kan det bli lite stökigt med barn i kyrkan, svårt att koncentrera sig, besvärligt att lyssna. Barnaskrik stör den mysiga stämningen med musik och levande ljus. Men. Det kanske är mer fel på gudstjänsten än på barnen om de inte trivs. Jesus skulle röra vid barnen, beröra barnens tankar och upplevelse. Förra söndagen hade vi en fantastisk gosskör från Kristianstad i vår kyrka. De sjöng så underbart. Jag började predikan med att säga : Jag är avundfrisk på er för att ni sjunger så bra.
Mötet med Jesus upprättar och förvandlar. Vi behöver möta varandra med respekt. Respekt betyder att se tillbaka. Jag såg in i barnens ögon och de såg in i mina. Våra blickar möttes och Jesus berörde dem med sin närvaro. Jesus blir arg om vi inte möter barn med respekt. Jag har också märkt många gånger att det är lättare för vuxna att lyssna om jag talar till barn eller konfirmander.
Mark10:14När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. 15Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."
Guds rike tillhör barnen. Som vuxna behöver vi inte bli barnsliga. Men vi behöver vara barnlika. Barnen har inget tvivel på att Jesus finns och att berättelserna om honom är sanna. Barnen har inte mycket tidsuppfattning. De lever i nuet. Vi vuxna får också leva i nuet, i Guds nutid och inte bekymra oss om morgondagen eller gårdagen. Jesus är lika verklig som när han mötte barnen i berättelsen. Barn har inga problem att se saker som inte syns med ögat. Guds rike är osynligt för ögat men verkligt för det finns inuti. En liten pojke på två år var med sin mamma till altaret. Han uppfattade orden: ”Jesus Kristus för dig” och prästens hand på huvet som viktigt. Varenda söndag ville han höra orden ”Jesus Kristus för dig”. När han åkte bussen eller satt i ett väntrum kunde han gå fram till en helt främmande människa, lägga handen på huvudet och säga: Jesus Kristus för dig. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
Jesus har lärt oss att ta emot barnen med respekt. Det sägs att vi får 50% av uppmärksamhet och uppmuntran,  innan 2 års ålder, av det som vi får hela livet.
Mark 10:16Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
Jesus välsignar barnen genom sin kyrka som är hans kropp.
Man kan inte vara för liten för att ta emot Guds rike. Du behöver bli barnlik för att ta emot Jesus på nytt. Som vuxna krånglar vi ofta till livet. Vi skall vara så rediga och ordentliga. Ingen skall behöva se hur jag har det i mitt inre.
Har du tänkt på vad skönt det kan vara att få känna sig som ett litet barn och gå till några medkristna och be om förbön. Ofta är jag lite för stolt för att be om hjälp. Men det är så befriande när någon lägger handen på mig och ber om helande i mitt inre och ny inspiration från Anden. Tårarna kanske trillar. Men vad gör det? Det är så fantastiskt att vara med när en människa får förbön för första gången. 15Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."
I Guds rike är barnen föredöme
Bön Vi ber för alla barn att de blir mötta med respekt