Kollekter

Nyhet Publicerad Ändrad

Här kan du se kommande ändamål för våra kollekter.

Vad är kollekt?

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett utvalt ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi har till andra. Till kollekten bidrar var och en efter sin förmåga.

Kollekter på olika nivåer


Vi samlar in kollekt vid varje söndagsgudstjänst. Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan (rikskollekt). Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål.

Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Växjö stift (stiftskollekt).

Övriga söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt). I Bredaryds pastorat har vi två församlingar. Det är församlingsråden i varje församling som beslutar kollektändamålet.

När får jag reda på var kollekten går?


Under gudstjänsten meddelas vad är där för slags kollekt och till vilket ändamål det skall gå till.  Det kan vara prästen eller kyrkvärden som berättar detta under gudtjänsten. Du kan även se våra kollekter i listan här nedanför.

Du kan ge pengar i form av kontanter. Du kan också välja att betala in via Swish. Betalar du med Swish är det viktigt är att du gör det så snart som möjligt, eftersom det kan vara ett annat kollektändamål nästa gång. Du kan också skriva datum för gudstjänsten i appen.

2022

Juni

5/6 Oskarshamn och S: Sigfrids folkhögskolor
12/6 ACT Svenska kyrkan
19/6 ACT Svenska kyrkans katastrofhjälp // Kvinnojouren Maria & Mila
25/6 Tallnäs
26/6 ACT Svenska kyrkans katastrofhjälp // Kvinnojouren Maria & Mila

Juli

3/7 Konfirmandernas val // Konfirmandernas val
10/7 ACT Svenska kyrkan
17/7 ACT Svenska kyrkan
24/7 Hela människan Värnamo, hjärta för barn // Abrigo
31/7 Svenska kyrkan i utlandet

Augusti

7/8 Hela människan Värnamo, hjärta för barn // Abrigo
14/8 Hela människan Värnamo, hjärta för barn //
Abrigo
21/8 Hela människan
28/8 Kristna fredsrörelsen, Amnesty international

September

4/9 ACT Svenska kyrkan // ACT Svenska kyrkans katastrofhjälp
11/9 Diaknoiinstutitionerna
18/9 Ekumenisk rikskollekt (Kyrkornas världsråd)
25/9     // ACT Svenska kyrkan katastrofhjälp