Foto: Mikael Svensson

Kollekter

Här kan du se kommande ändamål för våra kollekter.

Vad är kollekt?

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett utvalt ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi har till andra. Till kollekten bidrar var och en efter sin förmåga.

Kollekter på olika nivåer


Vi samlar in kollekt vid varje söndagsgudstjänst. Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan (rikskollekt). Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål.

Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Växjö stift (stiftskollekt).

Övriga söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt). I Bredaryds pastorat har vi två församlingar. Det är församlingsråden i varje församling som beslutar kollektändamålet.

När får jag reda på var kollekten går?


Under gudstjänsten meddelas vad är där för slags kollekt och till vilket ändamål det skall gå till.  Det kan vara prästen eller kyrkvärden som berättar detta under gudtjänsten. Du kan även se våra kollekter i listan här nedanför.

Du kan ge pengar i form av kontanter. Du kan också välja att betala in via Swish. Betalar du med Swish är det viktigt är att du gör det så snart som möjligt, eftersom det kan vara ett annat kollektändamål nästa gång. Du kan också skriva datum för gudstjänsten i appen.

2021

Juni

6/6 Hela människan - Hjärta för barn // Abrigo

13/6 Hela människan - Hjärta för barn // Abrigo

20/6 Act Svenska kyrkan

26/6 Tallnäs

27/6 Hela människan - Hjärta för barn // Abrigo

Juli

4/7 Act Svenska kyrkan

11/7 Hela Människan Värnamo // Abrigo

18/7 Svenska kyrkan i utlandet

25/7 Hela Människan Värnamo // Abrigo

Augusti

1/8 The Step // Abrigo

8/8 Act Svenska kyrkan

15/8 The Step // Abrigo

22/8 The Step // Abrigo

29/8 Diakoniinstitutionerna

September

5/9 Ekumeniskt arbete/ Konferensen för Europeiska kyrkor

12/9

19/9 Hela Människan

26/9

Oktober

3/10 Svenska kyrkan i utlandet

10/10 Sveriges Kyrkosångsförbund

17/10 Furuboda folkhögskola, IM - individuell människohjälp

24/10 Asylrättscentrum

31/10

November

6/11 Svenska kyrkan i utandet

7/11 Oskarshamns och S:t Sigfrids folkhögskolor

14/11 Act Svenska kyrkan

21/11Ändamål som senare bestäms av biskopen

28/11 Act Svenska kyrkan

December

5/12

12/12 Svenska Kyrkans Unga

19/12 Act Svenska kyrkan

25/12

26/12 Act Svenska kyrkan