Foto: Joakim Carlström /Ikon

Samtal & stöd

Hos oss i Brännkyrka församling är den mänskliga kontakten aldrig långt borta. Här finns alltid någon som lyssnar och ger stöd. Våra diakoner och präster har lång erfarenhet av att möta människor i olika typer av livssituationer.

Enskilda samtal

Vi kan alla hamna i situationer där vi känner att vi behöver stöd, vägledning eller någon att prata med. Då är du välkommen till oss i Brännkyrka församling.

En grupp människor sitter i en liten ring och samtalar.

Gruppsamtal om sorg

När en nära anhörig går bort kan det vara skönt att prata med andra som går igenom någonting liknande.

En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna som håller hand.

Familjerådgivning

Att ingå i en familj är en resa med toppar och dalar. I Brännkyrka församling erbjuder vi familjerådgivning och stöd för alla typer av familjekonstellationer.

En kvinna har ett halssmycke i silver i form av ett kors med en duva omgärdat av en cirkel.

Diakoni

Diakoni handlar om att möta medmänniskan och hennes utsatthet var hon än befinner sig i livet. Vi vill vara ett stöd för människor i alla åldrar, då livet är svårt. Här i Brännkyrka församling strävar vi efter att ha ett diakonalt förhållningssätt i allt vi gör.