En grupp människor sitter i en liten ring och samtalar.
Foto: Shutterstock

Gruppsamtal om sorg

När en nära anhörig går bort kan det vara skönt att prata med andra som går igenom någonting liknande.

Du är inte ensam i sorgen
Många har genom åren gjort erfarenheten att det efter förlusten av en nära anhörig eller vän kan vara givande att samtala och möta andra i en liknande situation. Samtalen kan handla om hur situationen ser ut, hur den varit och hur man kommer vidare, även när allting känns som tyngst. Vi bjuder kontinuerligt in till samtalsgrupper för dig som förlorat någon, och du får gärna höra av dig om du är intresserad av att ingå i en grupp. För mer information och intresseanmälan, kontakta Pia Palmin Svanlund, diakon (se kontaktuppgifter nedan). De kan också kontaktas om du önskar enskilda samtal.

Tystnadsplikt – bra att känna till
Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner och pedagoger har däremot en anmälningsplikt vid ett fåtal specifika fall, såsom brott mot minderåriga. Läs mer om tystnadsplikt och anmälningsplikt…