En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna som håller hand.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Familjerådgivning

Att ingå i en familj är en resa med toppar och dalar. I Brännkyrka församling erbjuder vi familjerådgivning och stöd för alla typer av familjekonstellationer.

Familjerådgivning i Brännkyrka församling
Ibland är det de närmaste relationerna som står för de största utmaningarna. I Brännkyrka församling erbjuder vi vägledning och stöd för alla typer av familjekonstellationer.
När en relation inte riktigt fungerar kan det hjälpa att ta råd från någon utomstående. Familjerådgivningen är öppen för alla oavsett sexuell läggning eller religion. Välkommen med din partner eller som enskild, styvfamilj, föräldrar och barn, syskon – vad som är en familj bestämmer ni.

Familjerådgivningen i Brännkyrka församling är en del av det stiftsövergripande samarbetet Kyrkans familjerådgivning.

Avgift
Par och familjer 450 kr/samtal 90 min
Enskilda 400 kr/samtal 90 min
Unga vuxna 18-26 år 60 kr/samtal 45 min
Möjlighet till reducerat pris finns vid behov.