En kvinna har ett halssmycke i silver i form av ett kors med en duva omgärdat av en cirkel.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoni

Diakoni handlar om att möta medmänniskan och hennes utsatthet var hon än befinner sig i livet. Vi vill vara ett stöd för människor i alla åldrar, då livet är svårt. Här i Brännkyrka församling strävar vi efter att ha ett diakonalt förhållningssätt i allt vi gör.

Mötet med människan
Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det är mötet med den enskilda människan utifrån hennes unika situation. Det är att se och stödja det som på något sätt far illa. Diakoni är kristen tro omsatt i praktik.
Ofta förknippar man diakoni med diakonen, men det är ett uppdrag varje kristen har: att värna och ta hand om sina medmänniskor. Till diakonernas uppgifter hör att se till att diakoni bedrivs. I Brännkyrka församling möter du både diakoner och andra i det diakonala arbetet.

Vad är en diakon?
Diakoner har en högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad. Till denna kommer en ettårig diakonutbildning. Diakoner vigs till tjänst. Vigningen är kyrkans bekräftelse på den personliga kallelsen och ett synligt tecken på att diakonen har ett uppdrag av Gud och Svenska kyrkan.

Vad gör en diakon?
En diakon arbetar med att stödja och hjälpa människor, både ute i samhället och i kyrkan. I Brännkyrka församling finns våra diakoner regelbundet på bland annat äldreboenden och i skolor. En stor del av mötena med människor sker också i våra församlingshem och kyrkor. Det kan handla om vardagliga samtal över en sopplunch, likaväl som mer personliga i större avskildhet. Känns något i tillvaron svårt eller jobbigt kan det vara skönt att prata med någon utomstående som kan ge professionellt stöd. Du är välkommen att ta kontakt för enskilda samtal eller deltagande i gruppverksamhet.

Få hjälp att söka fondmedel
Våra diakoner kan hjälpa dig att söka medel ur vissa stiftelser och fonder utanför församlingen. Notera att Brännkyrka församling inte har några egna fondmedel, men vi hjälper gärna till att söka hos andra aktörer.

Tystnadsplikt – bra att känna till
Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner har däremot en anmälningsplikt vid ett fåtal specifika fall, såsom brott mot minderåriga. Läs mer om tystnadsplikt och anmälningsplikt…

Stöd det diakonala arbetet
Du kan ge en gåva till det diakonala arbetet genom att swisha till 123 464 35 65.