Foto: Eva Axbarr/Ikon

Konfirmand!

Kan det här vara något för dig?

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid. 

Under konfirmandtiden i Brålanda träffas vi regelbundet under ett läsår. Det här läsåret 2016/2017 har vi de flesta träffarna tillsammans med Frändefors konfirmander. Vi har också läger en gång per termin. 

När vi ses på konfirmandträffar eller läger pratar vi om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Vi har olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans: lek, musik, skapande, sport. Ni får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här idag. 

Vi som leder konfirmationen är präster, församlingsassistenter, musiker och unga ledare från kyrkan, och vi är nyfikna på dig och vad du funderar på. 

Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.